Debatt

Når statsråden ikke vil snakke. (Ikke med oss, i alle fall.) | Einar Tho

  • Einar Tho
    Einar Tho
    Ansvarlig redaktør, Haugesunds Avis
Helseminister Bent Høie ønsket ikke å stille til intervju med Haugesunds Avis.

Er det greit at helseminister Bent Høie nekter å la seg intervjue av Haugesunds Avis, men svarer Aftenposten umiddelbart?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Departementene har en hær av kommunikasjonsrådgivere. Er deres oppgave å få statsrådene til å se bra ut i riksmediene? Eller skal folk også utenfor de største byene få svar på viktige spørsmål? Er det greit at helseminister Bent Høie (H) nekter å la seg intervjue av Haugesunds Avis, men svarer umiddelbart til Aftenposten?

I februar ble Haugalandet rystet av et grufullt drap. En psykotisk mann angrep Bjørg Marie S. Hereid med øks i Haugesund. Drapsmannen hadde en lang historie i psykiatri og rettsvesen. I 2017 sa sakkyndige at han var kronisk psykotisk, og at det var stor risiko for ny vold. Den saken ble henlagt, og Haugesunds Avis kunne senere fortelle at rapporten fra de sakkyndige aldri nådde helsevesenet som forsøkte å behandle mannen. Et drøyt år senere drepte han.

I en rekke artikler har Haugesunds Avis undersøkt hva som er skjedd i denne konkrete saken, og vi har diskutert de prinsipielle sidene ved systemet som skal håndtere personer som gjentatte ganger viser at de er farlige.

Einar Tho er ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis.

Et toppolitisk ansvar

Vi har kartlagt drapsmannens historikk, hvordan den aktive gutten kom ut i et spor som endte med drap. Vi har snakket med politi, påtalemyndighet, politikere og helsevesen om hvordan systemet fungerer. De fleste peker på at her er det et toppolitisk ansvar. Har økt frihet fra tvang gått på bekostning av sikkerhet for folk flest? Nye lovendringer forsterker dette.

I regjeringen må ansvaret deles. 26. november sendte Haugesunds Avis e-post til pressekontakter i Justis- og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi ba om intervjuer med justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og helseminister Bent Høie for ytterligere å belyse prinsipielle problemstillinger i skjæringspunktet mellom psykiatri og politi/påtalemyndighet; om systemet fungerer. Av og til gjør vi slike henvendelser direkte, andre ganger via partikolleger av statsrådene. Denne gangen gikk vi tjenestevei og var fleksible på tid og sted for et intervju. Det viktigste var å få gode svar.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk vi raskt respons fra en av departementets mange seniorrådgivere. Hun skulle sjekke hva som var mulig.

Ønsker ikke å stille til intervju

Fra Justis- og beredskapsdepartementet svarte de at vi måtte ta kontakt med Helsedepartementet, siden mannen var strafferettslig utilregnelig. Vi gjentok at det er systemet og prinsipielle sider vi vil spørre om, til begge departementene. Da fikk vi beskjed om å sende skriftlige spørsmål til Kallmyr. Det er ikke ideelt, men vårt mål er fortsatt å få gode svar. 28. november sendte vi en rekke spørsmål til Kallmyrs rådgiver. To og en halv uke senere har vi fortsatt ikke fått svarene, men etter purringer har vi beskjed om at det jobbes med dette. Ok.

Fra Helsedepartementet fikk vi etter en uke svar om at Bent Høie ikke ønsker å stille til intervju. Når vi spør om begrunnelse, svarer rådgiveren at de takker nei fordi utgangspunktet for spørsmålene er en konkret sak. Jaha? Vi gjentar at vi først og fremst ser på prinsipielle sider og systemet, men får ikke ytterligere respons.

Så, nå i helgen, lager både vi og Aftenposten artikler på hvordan de pårørende til den drepte reagerer på at frivillighet i psykiatrien prioriteres fremfor samfunnsvern. Sønn Lars Johan S. Hereid la fredag ut en facebookpost om dette og sendte oss et leserbrev. Og jammen gir Høie umiddelbart svar på spørsmål fra Aftenposten. Svaret er ganske selvsagt og tilfører lite nytt, men han tok seg i alle fall bryet med å svare. Det er bra, og det er viktig at riksmedier løfter disse sakene.

Vår helseminister?

Samtidig er det leit å se at statsråder tilsynelatende bruker sine store kommunikasjonsavdelinger til å hindre mindre redaksjoner fra å stille viktige spørsmål. Selv om våre 60.000 lesere kanskje er mindre verdt for Høie enn Aftenpostens 750.000, er han også vår helseminister.

Departementet skal også tjene dem som ikke leser osloavisene. Vår erfaring er at det er vel så lett å få svar om man går utenom kommunikasjonsavdelingene. Var det slik det skulle være?

Les også

Hun gikk tur med hunden på gravlunden. Da angrep den psykotiske mannen med en hjemmelaget øks.

Les mer om

  1. Medier
  2. Haugesunds Avis
  3. Bent Høie