Kort sagt, lørdag 6. juni

  • Debattredaksjonen

Datainnsamling. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ukorrekt og misvisende om datainnsamling

Karsten Friis og Vegard Valther Hansen fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) har i Aftenposten 3. juni en kronikk hvor de argumenterer for at Etterretningstjenesten har behov for masseinnsamling og -lagring av metadata.

Innlegget spiller dels på frykt, og flere av påstandene deres er ukorrekte. La meg kort oppsummere:

De to finner det paradoksalt at hver og en av oss tillater private selskaper å samle inn våre persondata, men at vi samtidig ikke ønsker at staten skal få tilgang. Dette er en avsporing fra Friis og Hansen. Staten forvalter et voldsmonopol og har vesentlig mer innflytelse over borgernes liv, sammenlignet med private selskaper. En privat aktør som tilbyr deg en tjeneste, kan du når som helst selv velge å avslutte ditt forhold til, og de er underlagt personopplysningsloven. Loven gir deg innsyn og kontroll over de lagrede dataene, noe naturligvis ikke en e-tjeneste gjør.

De hevder at nedkjølingseffekten i større grad blir påvirket av amerikanske filmer om CIAs metodebruk enn av faktisk statlig masseovervåking. I motsetning til Friis og Hansen vil jeg vise til en studie av nedkjølingseffekt fra Oxford University. Studien viser et vesentlig fall i antallet søk på kontroversielle temaer på Wikipedia etter at den amerikanske statens masseovervåking ble offentliggjort i 2013.

De gjør den tradisjonelle feilslutningen med å argumentere for at tilrettelagt innhenting vil beskytte våre IKT-systemer mot angrep fra trusselaktører. Det vil fremdeles primært være de defensive IKT-sikkerhetstiltakene i privat og offentlig sektor som vil beskytte våre IKT-systemer. Dette er tiltak som staten fremdeles må investere stort i fremover.

Trusselbildet er utfordrende, men at det legitimerer alle former for statlige inngrep, er en uklok tilnærming. I demokratiske stater må også statens maktbruk være underlagt enkelte begrensninger.

Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver