Debatt

Stemmerett til 16-åringer er en viktig utvidelse av demokratiet | Trine Skei Grande og Sofie Høgestøl

  • Trine Skei Grande
    Leder, Venstre
  • Sofie Høgestøl
    Medlem av valglovutvalget for Venstre
Tiden er inne for å utvide demokratiet vårt enda en gang, mener medlem i Venstres valglovutvalg, Sofie Høgestøl, og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Derfor foreslår valglovutvalget nå å senke stemmerettsalderen i lokalvalg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Demokratiet vårt er helt avhengig av deltagelse for å fungere. Alle som bor i landet, påvirkes av valg til både storting og kommunestyrer, og alle har et ansvar for å benytte seg av de rettighetene man har som borger i et fritt og demokratisk samfunn.

Stemmerett er den mest grunnleggende av disse rettighetene, sammen med ytringsfriheten og organisasjonsfriheten.

Historisk har ikke alle kunnet ta stemmeretten for gitt. Hverken kvinner, uformuende eller studenter kunne delta i valgene som ble avholdt de første hundre årene etter at Grunnloven ble vedtatt.

Det har vært mange og til dels heftige debatter i Stortinget hver gang en ny gruppe har krevd sin rett til å være med på å bestemme hvem som skal styre landet. Men utviklingen har alltid gått i retning av at flere og flere har fått delta, enten ved at Stortinget har fjernet begrensninger eller senket stemmerettsalderen.

Les også

Ny forskning: Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet

Lokaldemokratiet er viktig

I dag ser vi at valgdeltagelsen i lokalvalg er lavere enn ved stortingsvalg. Det er forståelig, men samtidig svært uheldig.

Beslutninger som tas av lokalpolitikere, har ofte en mye mer direkte innvirkning på folks liv, enten det gjelder barnehagetilbud, helsehjelpen du kan forvente å få hvis du blir syk, eller utvikling av områder for å skape gode bomiljøer og ta vare på natur og grøntområder i nabolaget ditt.

For barn og unge er det kommunale tilbudet særlig viktig. Alle som går på skole, har glede av lokalpolitikere som prioriterer å ansette de beste lærerne, sørger for høy kvalitet på skolebygg og bidrar til at alle som vokser opp i Norge, skal ha like muligheter til å lykkes i livet. Om det finnes en fritidsklubb eller ikke i nærheten av der du bor, bestemmes av de lokale politikerne som vi sjelden får lese om i Aftenposten eller VG.

Men det er disse politikere som bruker helger, kvelder og ferier på å utvikle et best mulig lokaltilbud ut fra de ressursene kommunen har til rådighet.

Unge må kunne stemme i lokalvalg

Hvilket parti som er best egnet til å styre skolepolitikken i din kommune, kan det være ulike meninger om. Men at det spiller en rolle hvem som vinner valg, kan ingen være i tvil om.

Derfor mener Venstre det er rett og rimelig at de eldste elevene – de som påvirkes mest av de prioriteringene og vedtakene kommunestyrene fatter – får være med på å bestemme hvem som skal representere dem og hvem de tror er best egnet til å tale deres sak når budsjettene for neste år skal vedtas.

I dag er det mange som ikke har stemmerett i lokalvalg før de er ferdige med videregående skole og har flyttet hjemmefra – kanskje som studenter, lærlinger eller yrkesaktive i en helt ny by eller en helt annen del av landet enn der de er vokst opp. Terskelen for å delta i et lokalvalg kan være høyere om du ikke er så godt kjent på ditt nye hjemsted, enn den hadde vært om det var kommunen du har opplevd på nært hold gjennom barndom og ungdomsår.

Les også

Er du en typisk velger for ditt parti? Sjekk vår gjennomgang av alle partienes tilhengere.

Kan bidra til å øke valgdeltagelsen

Ny forskning viser dessuten at det å senke stemmerettsalderen til 16 år kan bidra til å øke valgdeltagelsen på sikt. Denne forskningen viser at ved å få muligheten til å påvirke lokaldemokratiet gjennom stemmeseddel, får unge en viktig demokratiopplæring som gjør det mer sannsynlig at de vil delta i demokratiet også senere i livet.

En forsøksordning med 16-årig stemmerett som ble gjennomført i 20 norske kommuner i 2015, viste også at flere unge ble valgt inn i kommunestyrene som følge av at 16 åringer fikk stemme.

På denne måten kan det å senke stemmerettsalderen i lokalvalg, bidra både til økt valgdeltagelse og til at flere unge kommer inn i lokalpolitikken. Det hadde vært et viktig løft for demokratiet.

Må bli mer representativt

Arbeidet med å styrke de demokratiske institusjonene våre og demokratiets legitimitet er en av de viktigste oppgavene for liberale stater de kommende generasjonene.

I Norge har vi en befolkning med høy utdannelse, stor kunnskap og kjærlighet til demokratiet. Det må vi ta vare på. Når folk lever lenger, flyttes det demokratiske tyngdepunktet oppover i aldersgruppene. 16-årig stemmerett vil bidra til å utjevne den forskjellen, og vil gi skolene mulighet til å styrke demokratiopplæringen ved å knytte dem direkte til utøvelsen av den fremste borgerrettigheten vi har – å avgi en stemme.

Les også

15 år gamle Kajsa Falsen skrev innlegg i Si ;D: Vi er en del av samfunnet og samfunnsdebatten. La oss stemme!

Vi vet at ungdom har engasjement, politiske meninger, kunnskap og erfaringer som fortjener å bli lyttet til. Det er et paradoks at en 16-åring – Greta Thunberg – kan bli kjent over hele verden for politisk aktivisme, men likevel ikke ha rett til å delta i demokratiet gjennom valg. Venstre vil gi klimastreikerne stemmerett.

Ungdom har alle muligheter til å ta gode, gjennomtenkte valg ut fra egne holdninger, verdier og meninger. Vi er veldig glade for at valglovutvalget er enig med oss i at tiden nå er inne for å utvide demokratiet vårt enda en gang, ved at alle 16- og 17-åringer får mulighet til å stemme på det partiet de har størst tillit til, og dermed være med på å ta ansvar for sin egen og vår felles fremtid.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Lokaldemokrati
  2. Demokrati
  3. Ungdom