Debatt

Manglende ytringsklima innen rettsmedisin | Hanna Maria Eng og Kari Beate Boye Eldor

  • Tidligere Ansatt Ved Rettspatologisk Avdeling
  • Kari Beate Boye Eldor
  • Hanna Maria Eng

file64lue2lf3yr1l2du92b4.jpg Foto: Stein J. Bjørge

Nevneverdig informasjon er utelatt i professor Rognums innlegg om rettsmedisin.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 15. april skriver professor Torleiv O. Rognum at han ønsker rettsmedisin som egen spesialitet, og om feilgrepet det var å organisere faget under Folkehelseinstituttet. Nevneverdig informasjon er utelatt.

Fåtallet av erfarne sakkyndige rettspatologer (deriblant Rognum) mangler formell spesialistutdannelse i patologi.

Et mangeårig konfliktmiljø

Rettsmedisinere utdannes i dag etter en sertifiseringsordning som sier at 1,5 år i patologi er nok. Uenighet om krav til patologikunnskap har vært gjenstand for splid over altfor lang tid. En stor utfordring består imidlertid i at det er et fagmiljø som domineres av få enkeltpersoner.

Med ambisjon om bedring av et velkjent mangeårig konfliktfylt miljøovertok Folkehelseinstituttet ansvaret i 2011. På rettspatologi har det allikevel vært stor gjennomtrekk av nye leger.

På TV 2-nyhetene tidligere i år innrømmet divisjonsdirektøren på Folkehelseinstituttet at det var et miljø uten takhøyde for faglig uenighet, han sa de jobbet iherdig for å sikre et arbeidsmiljø hvor ansatte ikke skulle ha det utrygt ved å ytre sin mening, «hverken karrièremessig eller på annen måte». 800.000 kroner var brukt på psykologhjelp.

Mangel på ytringsklima

På bakgrunn av en intern varsling om kritikkverdige forhold, hvor professor Rognum står sentralt, har Folkehelseinstituttet foretatt visse omorganiseringer. Mange anser disse endringene som essensielle for å komme videre i et så omfattende problematisk arbeids-/fagmiljø.

Mangel på ytringsklima og formalisert utdanning/system og rekrutteringsproblemer er en fare for rettssikkerheten.

Hanna Maria Eng er lege og spesialist i patologi. Kari Beate Boye Eldor er lege. Begge har tidligere vært ansatt på rettspatologisk avdeling ved Folkehelseinstituttet

Noen innblikk i rettsmedisinernes arbeid:


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først:

  1. Les også

    Seks tips til en Aftenposten-debattant

Les mer om

  1. Debatt
  2. Folkehelseinstituttet