Debatt

Kort sagt, fredag 28. juni

 • Debattredaksjonen

Dobbeltspor til frustrasjon. Sykehusdebatten i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dobbeltspor i Østfold. Blir det en enorm kostnadssprekk?

Innbyggere i Sarpsborg er nå i harnisk. Bane Nors planer for dobbeltspor gjennom byen ses på som rasering. Traseen vi kaller sikksakk-linjen, som går fra Råde til Skjeberg, fører til enorme kostnader i forhold til den rette linjen som i 2012 var et av alternativene til Bane Nor, og som ble sløyfet.

Antatt investeringskostnad fra Moss til Halden ble i 2012 anslått til ca. 23 milliarder. Nå ligger anslaget antydet av Bane Nor Moss-Halden på nærmere 100 milliarder.

Bane Nor har fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad fått klar beskjed om at dobbeltsporet skal gå gjennom sentrum av begge byene. Strekningen mellom Råde stasjon og tidligere Skjeberg stasjon blir på ca. 43 kilometer. Grunnet meget vanskelige grunnforhold er antatt investeringskostnad 53 milliarder kr. Strekningen Sarpsborg–Fredrikstad er nå av Bane Nor beregnet til 38 milliarder. Hvilket alternativ foreligger?

«Aksjon Rett Linje», med over tre tusen medlemmer, ti av Sarpsborgs politiske partier, unntatt Arbeiderpartiet, Høyre og SV, går inn for en utredning av en tilnærmet rett linje fra Råde til Skjeberg, med hovedstasjon for Fredrikstad og Sarpsborg ved Rolvsøy, med bro over Glomma. Denne strekningen, som blir på ca. 24 kilometer, vil ut fra vesentlig bedre grunnforhold kunne koste ca. 12 milliarder. Altså en besparelse på 41 milliarder.

Utenlandstogene vil kunne holde vesentlig høyere hastighet og godstogene kan være lengre. Mer gods fra vei til bane. Ingen støyproblemer i tettbebyggelsen. Og CO₂-utslippene vil bli vesentlig lavere i forhold til den såkalte sikksakk-linjen. Flere hundre hus spares for riving og erstatning. Viktige kulturminner spares, og en slipper årevis med anleggsarbeid og forstyrrelser i byene.

Med en rett toglinje kan ønsket om høyhastighetsbane oppnås. Med bro over Svinesund, koblet til den plalagte, svenske Båhuslenbanen, vil en moderne jernbane mot Europa være en realitet.

Tor Langvik-Hansen, pensjonert høyskolelektor, Høgskolen i Østfold


Ullevål er vurdert som alternativ

Seks Høyre-politikere uttrykker i Aftenposten 26. juni bekymring over våre sykehusplaner i Oslo. De ber om at Ullevål vurderes som alternativ plassering av nybygg. Styret i Helse Sør-Øst RHF vurderte i sitt møte i juni nettopp en sammenligning av Ullevål og Gaustad. Dette er tydelig beskrevet i styredokumentene som ligger på våre nettsider.
I innlegget omtales et Ullevål-alternativ som skal være 20 milliarder kroner billigere. Billigere sammenlignet med hva? Det såkalte «parksykehuset» kan fremstå som billigere, men dette alternativet løser ikke utfordringene. Det samler ikke regionsfunksjoner og gir ikke økt kapasitet for å møte befolkningsvekst. Det gir ikke nok kapasitet for psykisk helse og rusbehandling, som i dag har de dårligste byggene. Og det vil ta mange år. Det vil blant annet kreve en fullstendig reguleringsprosess, som tar tre år.
Det er riktig at Stortinget ikke har vedtatt Helse Sør-Østs målbilde om bygging på Gaustad og Aker. Det har derimot helseministeren gjort.

Oslo universitetssykehus har i dag bygg som er så dårlige at de ikke egner seg for pasientbehandling eller som arbeidsplasser. Det er flere hundre flersengsrom, dels med bad på gangen. Nå er det Oslos tur til å få nye og moderne sykehusbygg.

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør Helse Sør-Øst RHF

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Jernbane
 3. Follobanen
 4. Helse Sør-Øst (HSØ)
 5. Sykehussammenslåing
 6. Oslo universitetssykehus (OUS)

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 2. mars

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 27. februar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 26. februar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 24. februar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 25. februar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 23. februar