Debatt

Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest | Gunnar Bovim og Bjørn Erikstein

 • Gunnar Bovim
  Styreleder, Oslo universitetssykehus
 • Bjørn Erikstein
  Administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF

Aker blir et stort akuttsykehus der pasienter, som får dette som sitt lokalsykehus, kan få det meste av sin behandling for vanlige sykdommer, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser en del av dagens bygningsmasse. Foto: Olav Olsen

Nye sykehus i Oslo må sikre god kvalitet og driftsøkonomi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nytt lokalsykehus på Aker vil gi bedre tilbud til befolkningen i store deler av Oslo. På samme måte gir et nytt regionsykehus bedre tilbud til pasienter ikke bare i regionen, men i hele landet. Nytt lokalsykehus og samling av regionsykehusfunksjoner gjør at vi får riktig kompetanse på riktig sted.

Gunnar Bovim er styreleder ved Oslo universitetssykehus Foto: Anders Bayer

Helsetjenesten er nivådelt. En rekke forebyggende tiltak reduserer sykeligheten i befolkningen. Røykestopp er kanskje et av de beste eksemplene. De som likevel blir syke, behandles først og fremst i primærhelsetjenesten. På denne måten reduserer vi behovet for behandling på sykehus.

Det primærhelsetjenesten ikke håndterer, skal lokalsykehusene ta hånd om. Det lokalsykehuset ikke kan ta hånd om, håndteres på regionsykehus. Både for kvaliteten og for kostnadene er det viktig at pasientene ikke behandles på et for spesialisert nivå.

Bjørn Erikstein er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus

Denne arbeidsdelingen ligger til grunn for planene for de fremtidige sykehusene i Oslo.

Aker blir et stort akuttsykehus der pasienter, som får dette som sitt lokalsykehus, kan få det meste av sin behandling for vanlige sykdommer. Dette gjelder både i akuttsituasjoner og ved planlagt behandling. Befolkningen som sogner til Aker, skal føle seg godt ivaretatt på det som blir et av landets største akuttsykehus. Kompetansen bygger vi på den vi i dag har på Ullevål sykehus.

Kompetansen føres videre

Bjørnar Moxnes (Rødt) advarer i et debattinnlegg i Aftenposten 29. mars mot å kløyve akuttsykehuset Ullevål i to.

Ullevål har landets beste traumemiljø. Kompetansen og kulturen på Ullevål var viktig i forbindelse med terrorhandlingene i 2011. Den er svært verdifull for akutt skadede og for andre fagmiljøer på sykehuset. De ti årene som er gått siden opprettelsen av Oslo universitetssykehus, har vist at kulturen ikke sitter i veggene. Den sitter i menneskene. Vi ønsker å ha både personell, kultur og kompetanse med videre til de nye sykehusene.

Les også

Regjeringspartiene vil ikke utrede nytt Ullevål sykehus, men advarer mot økonomisk risiko

Kvalitet, helsepersonell og penger

Den nevnte nivådelingen forklarer hvorfor vi planlegger å behandle flest mulig pasienter på Aker, om det er fødende og nyfødte, akutt skadede eller andre pasienter. Aker må ha et høyt antall pasienter for å bli flinke på sitt. Kun de som har behov for mer spesialisert behandling, skal behandles på regionsykehuset Rikshospitalet.

Men for å sikre nødvendig volum for traumefunksjonen, skal Rikshospitalet også være lokalsykehus for tre bydeler.
Skillet mellom lokal- og regionsykehus gir en fornuftig bruk av helsepersonell. Mangel på helsepersonell er landets største utfordring fremover. Sykehusene, særlig i andre deler av landet, mangler allerede i dag spesialister innen flere fagfelt.

Modellen gir også god samfunnsøkonomi. Det er billigere å forebygge enn å behandle, billigere å behandle i primærhelsetjenesten enn på sykehus og billigere å behandle på lokalsykehus enn på regionsykehus.

Bygger sykehus for alle

Regnestykket til Moxnes går, så langt vi kan se, ikke opp. Driftsutgiftene blir for store med drift både på Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Det samme blir behovet for flere fagfolk, fordi vi ikke får samlet regionfunksjoner på ett sted. Å fortsette med Ullevål og Rikshospitalet og samtidig bygge et nytt stort Aker sykehus, er ikke god samfunnsøkonomi.

Vi er svært oppmerksomme på at det er utfordringer ved modellen for Aker og Rikshospitalet som påpekes ikke minst av fagmiljøene. Disse arbeides det med å finne løsninger på sammen med fagfolkene. Helt frem til de nye sykehusene står ferdige skal vi utvikle fremtidens virksomhet med nye arbeidsmetoder for diagnostisering og behandling, ta i bruk bedre medisinsk teknisk utstyr, etablere samarbeidsformer, transportmetoder og organisasjonsformer.

Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest. Brorparten av pasienter, pasientforeninger og fagmiljø er dem som ikke preger nyhetsbildet. Vi skal planlegge sykehus for alle.

 • Les også:
 1. Les også

  Ny rapport: Billigere, mer fleksibelt og lavere risiko å bygge nytt sykehus på Ullevål

 2. Les også

  Sykehusutbygging i Oslo: Alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses» | 16 overleger og professorer

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Utbygging
 3. Oslo universitetssykehus (OUS)
 4. Gunnar Bovim
 5. Rikshospitalet
 6. Bjørnar Moxnes

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Fagmiljøene mangler tillit til OUS-prosjektet

 2. KRONIKK

  Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo ha nye sykehusbygninger

 3. NORGE

  – Hvis bystyret vil trenere planene om å bygge Gaustad, blir det heller ikke nytt sykehus på Aker

 4. DEBATT

  Fremtidens sykehus bør bygge på befolkningens behov, ikke direktørens gigantomani

 5. KRONIKK

  Stopp helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Det er fortsatt ikke for sent.

 6. DEBATT

  Å kløyve et akuttsykehus i to