Debatt

Togstasjon og dobbeltspor bør legges utenom byen | Didrik Hvoslef-Eide

  • Didrik Hvoslef-Eide
    Didrik Hvoslef-Eide
    Arkitekt MNAL

Legger man stasjonen utenfor byen, bygger man opp et konkurrerende sentrum, mente Erling Dokk Holm. Didrik Hvoslef-Eide er ikke enig. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

På sporet av en fremtidig miljøgevinst.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Drømmen oppfylles ikke ved å legge togstasjonene utenfor byen», er Erling Dokk Holms kommentar 8. august til Bane Nors alternative traseer for dobbeltspor på den nye Østfoldbanen, selv om omkostningene blir betydelig høyere. Kanskje gir et linjert sporvalg utenom by- og tettstedene likevel en total miljøgevinst?

Didrik Hvoslef-Eide er arkitekt.

Vi er nok enige om at fremtiden ligger i å binde oslofjordregionen sammen med et dobbeltspor. Et slikt kommunikasjonspolitisk løft vil avlaste Oslo, som mange mener har nådd sin trivselsstørrelse. Da må man ta i bruk avansert teknikk: Høy fart, maksimal sikkerhet og høy komfort – lik «Shinkansen» i Japan, som jeg selv har erfart i opp mot 400 km/t. Denne startet allerede 1964, uten nevneverdige uhell eller personskader.

Det gamle stasjonsmiljøet kan ikke gjenskapes

Tiden er definitivt forbi hvor man samles i et sosialt fellesskap mellom reisende og møtende på stedets jernbanestasjon, som man heller ikke lenger flagger på byen og i havnen ved skipsanløp. Ifølge vårt utbyggingsmønster for bolig og arbeidsplasser, er de fleste avhengig av lokal transport til togstasjonen. I Fredrikstad og Sarpsborg har bare 15 prosent gangavstand.

Slik skal jernbanenettet på Østlandet utbygges med Intercity-planene. Foto: Bane Nor

Det krever meningsløst store parkeringsarealer i sentrum. Målet om utslippsfrie biler i år 2030, er et fint å strekke seg etter, men også elbiler skal frem og parkere. Det er også et annet problem: støy – som Dokk Holm overser.

Høyhastighetstog har et ubehagelig støynivå ved nedbremsing og oppstart, som må skje over korte strekninger for å gi tidsgevinst for hver stopp.

Les også

Drømmen om å gjøre Fredrikstad og Tønsberg like interessant som Oslo, oppfylles ikke ved å legge togstasjonene utenfor byen

Betyr ikke nytt bysentrum i kokurranse med det gamle

Gjennomkjøring av sentrum krever store avstander mot bebyggelse, omfattende ekspropriering av eiendom – som også vil ta bort eksisterende eldre miljøskapende tettstedsbebyggelse.

Stasjoner utenfor byene vil selvsagt kreve en utbygging som betjener elementære funksjoner, inkludert «jernbanecafeen» og selvsagt et stort parkeringsområde. Dette kan komme i konflikt med jordvernet, men bare inntil hyppig førerløs og utslippsfri kollektivtransport kan betjene alle kroker av byen innenfor, som nær støyfritt åpner for byens gamle fortrinn.

Denne muligheten ligger nærmere i tid enn selv den mest effektive realisering av dobbeltspor til Halden.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Byplanlegging
  2. Kollektivtransport
  3. Byutvikling
  4. Tog