Debatt

Sykehjemsvolden: Regjeringen og jeg har allerede tatt flere viktige grep | Sylvi Listhaug

 • Sylvi Listhaug
  Sylvi Listhaug
  Eldre- og folkehelseminister (Frp)

Å få vite mer om kvaliteten på norske sykehjem er noe jeg prioriterer høyt, skriver Sylvi Listhaug, Eldre- og folkehelseminister (Frp). Foto: Jan Tomas Espedal

Vi kan ikke leve med at våre eldre utsettes for vold og overgrep. Jeg tar Aftenpostens saker på det største alvor.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi vet mye om det som foregår på sykehusene. Vi vet mye om kvaliteten på skolene der barna våre går, både om resultater og om skolemiljøet.

Men vi vet altfor lite om det som skjer på sykehjemmene der vi har foreldrene våre.

Les også

Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Tatt flere viktige grep

Aftenpostens undersøkelse viser at problemene med utagering og vold på sykehjem er enda større enn vi så langt har trodd. Jeg vil gi ros til avisen for å sette søkelys på dette temaet.

Jeg er enig med politisk redaktør Trine Eilertsen når hun i sin kommentar 3. desember skriver at omfanget Aftenposten har avdekket, er rystende. Men det blir feil av Eilertsen å påstå at jeg som minister ikke har vist interesse for å få innsikt og oversikt.

Regjeringen og jeg har allerede tatt flere viktige grep.

Regjeringen har endret helselovgivningen for å tydeliggjøre at det er ledelsen i kommunene og på det enkelte sykehjem som har ansvar for å forebygge og avverge vold. Det innebærer at kommunene må ha rutiner og systemer for å fange opp og hindre at beboere på sykehjem utsettes for vold.

Jeg ønsker imidlertid en enda bedre oversikt og kunnskap om omfanget av vold på sykehjem og hvordan det følges opp.

Det er derfor jeg nå ber Helsedirektoratet kartlegge voldsepisoder i sykehjem. De skal også gi en oversikt over kommuner som håndterer avvik godt, slik at vi kan lære av dem.

Jeg vil også be Fylkesmannen om å gi en vurdering av omfanget av vold i sykehjem i sitt fylke og hvordan avviksmeldinger følges opp og jobbes med.

Styrke kompetanse

Eilertsen skriver at kompetanse blant de ansatte er viktig. Der er jeg helt enig i.

Regjeringen bruker derfor årlig over 1,5 milliarder kroner på å styrke ansattes kompetanse på blant annet vold og overgrep. Om lag 84.000 ansatte i omsorgstjenestene har fullført grunn-, videre- eller etterutdanning med støtte fra regjeringens satsing.

Les også

Vold og trakassering i eldreomsorgen er fullt mulig å forebygge | Nord og Larsen

God ledelse er avgjørende både for å gi eldre et godt tilbud og for å forbedre tjenesten. Vi har derfor økt bevilgningen til lederutdanning for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det må være åpenhet om avvik, og ingen må være redde for å melde avvik. Vi vil se på om vi skal standardisere avvikssystemet slik at alle kommuner følger samme mal. Vi skal jobbe med å finne gode virkemidler og samarbeide tett med kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen i Norge.

Prioriterer høyt

Det finnes ingen raske og enkle løsninger for å unngå vold og uønskede hendelser ved sykehjem.

Å få vite mer om kvaliteten på norske sykehjem er noe jeg prioriterer høyt.

Vi kan rett og slett ikke leve med at våre eldre utsettes for vold og overgrep når de skal være i trygge hender på sykehjemmet.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Sykehjemsvolden
 2. Vold
 3. Sykehjem
 4. Eldreomsorg
 5. Sylvi Listhaug

Sykehjemsvolden

 1. NORGE
  Publisert:

  8 av 10 pleieansatte har sett forsømmelse og vold mot sykehjemsbeboere

 2. NORGE
  Publisert:

  Bent Høie: - Vi har ikke lykkes med eldreomsorgen

 3. A-MAGASINET
  Publisert:

  Hun skulle bare på rehabilitering. Men 91-åringen kom aldri hjem igjen.

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Ap vil ha en forpliktende opptrappingsplan i eldreomsorgen

 5. NORGE
  Publisert:

  Slik skal ny teknologi snu opp ned på livet som gammel

 6. NORGE
  Publisert:

  Denne metoden reduserer sykehjemsvolden