Debatt

#Metoo – ikke på vår vakt!

  • 16 politikere fra åtte partier
De bør ikke komme tilbake, skriver innleggsforfatterne om politikere som har mistet sine verv etter #metoo-varsler.

Avsløringer om politikere som har mistet tillit og verv på grunn av seksuell trakassering og som nå er tatt inn i varmen igjen, gjør at vi er nødt til å reagere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se nederst i saken for navn på politikerne som har undertegnet innlegget.


Vi er folkevalgte kvinner som brenner for samfunnet vårt. Nå setter vi foten ned!

De siste dagers avsløringer om politikere som har mistet tillit og verv på grunn av seksuell trakassering, og som nå er tatt inn i varmen igjen, gjør at vi er nødt til å reagere.

Sammen har vi store utfordringer som må løses: en klode som må reddes, endret befolkningssammensetning med flere eldre og færre barn, og et arbeidsmarked i endring.

Politikere, etikk og moral

Vi politikere tilbyr ikke de samme løsningene, men trenger at fokuset fra alle partier, presse og innbyggere rettes mot de utfordringene vi står overfor. Dessverre overdøves viktige saker av enkeltpersoner som kjemper seg tilbake til posisjoner og politisk makt.

Politikere forvalter tillit og skal derfor være forbilder. Vi bør legge listen svært høyt når det gjelder etikk og moral. Metoo-kampanjen førte til at seksuell trakassering og andre krenkelser ble offentlig kjent gjennom en rekke nyhetssaker der noen ble avslørt. Flere, blant annet innen politikk, medier og underholdning, mistet jobb og posisjoner etter at anklager og varsler ble tatt på alvor.

Les også

Leder i Aps største lag: - Giske burde forlatt Ap i skam

#Metoo-sakene synes glemt

Bevisstgjøringen som ble en følge av den enorme medieoppmerksomheten, endret holdninger i mange miljøer og hos enkeltmennesker. Flere har hevdet at kampanjen markerte et tidsskille i likestillingsarbeidet. At disse sakene nå synes glemt av flere parter i det politiske Norge undergraver tilliten til systemet og politikerne.

De politiske partiene skal forvalte ideer og politikk på vegne av mange. Alle vi som engasjerer oss, som medlemmer, folkevalgte og i partiorganisasjonen, er brikker som sammen får maskineriet til å virke.

Politikk i et demokrati er ikke avhengig av en enkelt persons utstråling og kompetanse. Ingen av dem som måtte fratre sine posisjoner etter #metoo-skandaler, er uerstattelige. Tvert imot har vi mange dyktige folk å ta av.

#Metoo skulle ha sortert vekk personer som misbruker sine maktposisjoner. Vi er klare for nye politikere som vil løse de utfordringene vi står overfor, og som setter samfunnets beste i første rekke.

Les også

Antdreas Slettholm: I skyggen av en dansende Trond Giske (Ap) har to andre skandaliserte stortingspolitikere tatt forsiktige steg tilbake i manesjen

Bør ikke komme tilbake

Vellykket politikk med helhetlige løsninger for samfunnet avhenger av at nye politikere rekrutteres, menn og kvinner i alle aldre. Vi frykter at rekrutteringen av unge mennesker til politikken, og særlig kvinner, vil rammes når det gis fornyet tillit i kjølvannet av #metoo-sakene.

Politikere som har mistet sine verv etter #metoo, bør ikke komme tilbake. Skaden de har påført sine ofre, den politiske debatten og partiene til fordel for egen makt og ambisjoner, er vanskelig å legge bak seg. Det tar lang tid å bygge tillit, og den kan rives ned på sekunder.

Fremtidens utfordringer skal vi løse sammen. #Metoo skal ikke glemmes, og på tvers av partiene skal vi stå sammen for å bekjempe maktmisbruk og trakassering.

Toril Merete Nysæter (Ap)

Ingunn Børresen (Ap)

Aud Rise M Riseng (Ap)

Inga Borud (By- og bygdelista, BBL)

Vigdis Stensby (BBL)

Mona Lønning Kjos (BBL)

Live Giset (BBL)

Christel Meyer (BBL)

Jane Meyer (H)

Gro Braathen (H)

Katrine Aalstad (Miljøpartiet De Grønne, MDG)

Agnete Børresen (Sp)

Charlotte Veland Hoven (KrF)

Borgny Nygaard (Pensjonistpartiet, PP)

Ranveig Kjelsnes (SV)

Farbia Fazelpour (SV)


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Metoo
  3. Politikk
  4. Debatt