Høyres nye klær | Marte Gerhardsen

Statsminister Erna Solberg sløser bort både egne velgeres tillit og oljepengene våre barn og barnebarn trenger for å leve gode liv i fremtiden. Det blir en tung jobb å rydde opp etter denne regjeringens fest, mener Marte Gerhardsen.

Det oljemarinerte Høyre er ugjenkjennelig for alle som satt pris på den konservative ansvarligheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«FrPs løftepolitikk tjener partiet stemmer på, men den vil ødelegge landet økonomisk. Et samarbeid kan først komme på tale hvis alle ser hvor skadelig en slik vei er.» Advarselen til Erna Solberg kom fra Kåre Willoch i 2011.

Erna lovet at norsk økonomi ikke ville bli påvirket av regjeringssamarbeidet med FrP. «Ansvarlighet sitter i ryggmargen vår», forsikret hun i 2013, og hvilte troverdigheten sin på det Høyre vi kjente fra 80- og 90-tallet, da også de var garantister for en ansvarlig økonomisk politikk med tæring etter næring.

Reformer uten virkning

Høyre har mistet seg selv i regjering, og Willochs dype bekymring er blitt virkelighet.

Fasiten de siste fire årene: Regjeringen har for første gang tatt mer penger ut av oljefondet enn vi satt inn.

Det skjedde i 2016. Mens vi over lang tid har dekket inn statsbudsjettet med cirka 8 prosent penger fra oljefondet, er vi i dag nærmere 20 prosent. I 2017 bruker regjeringen 220,9 milliarder oljekroner for å dekke underskuddet på statsbudsjettet, mot 158,1 milliarder i 2014.
Regjeringens massive oljepengebruk skyldes mangel på prioritering. Høyre og FrP har kuttet skattene til landets rikeste, så inntektene er blitt mindre enn de kunne vært.

De har ikke gjort en god jobb med å effektivisere offentlig sektor.

Reformer som skulle modernisere, bærer ikke frukter. Byråkratiet har vokst. Samtidig skapes det færre jobber i privat sektor enn på mange år.

For å bøte på misforholdet mellom inntekter og utgifter, brukes oljepenger. Slik føres økonomien inn en ond spiral, der tilgang til oljepenger gjør at man ikke effektiviserer og prioriterer. Som på sikt gjør at man må bruke enda mer oljepenger. Dette er penger fellesskapet har satt av gjennom mange år, fordi vi trenger dem i fremtiden, når inntektene synker og utgiftene øker.

Ryddesjau etter Høyres fest

Høyre har forlatt sin kjerne på en måte vi aldri har sett andre partier i Norge gjøre. Det er som om Arbeiderpartiet skulle gått bort fra mål om arbeid til alle, at SV skulle blitt mer eller mindre likegyldig til ideen om et rettferdig samfunn. Eller at Sp skulle gått helhjertet inn for sentralisering.

I Norge har vi ikke velferd fordi vi er rike. Vi er rike fordi vi har velferd.

Fellesskapets tilbud til barn og eldre gjør at veldig mange av oss har muligheten til å arbeide. God, gratis utdanning og moderne infrastruktur gjør at folk kan gjøre en god jobb og skape store verdier. Dette er investeringer vi også må satse på i en fremtid som vil kreve enda mer av oss. Nylig uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i DN at det er politisk latskap å øke skattene. Det er feil. Tvert imot, det er politisk latskap å ikke prioritere.

Solberg sløser bort både egne velgeres tillit og oljepengene våre barn og barnebarn trenger for å leve gode liv i fremtiden. Det blir en tung jobb å rydde opp etter denne regjeringens fest.