Debatt

Er fioliner mer kulturelle enn klarinetter? | Vibeke Løvold

  • Vibeke Løvold, amatørmusiker
Musikerne i forsvarskorpsene gjør en uvurderlig innsats ved slik deltagelse i det lokale kulturlivet, skriver artikkelforfatteren.

Regjeringen ønsker å avvikle to av forsvarskorpsene. De utgjør eliten som er nødvendig for at bredden av norske musikkorps skal fungere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen har i langtidsplanen for forsvarssektoren foreslått å legge ned Marinemusikken i Horten og Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim.

Dette er det mest dramatiske angrep mot norske profesjonelle orkestre siden forrige gang Kringkastingsorkesteret ble foreslått nedlagt.

1,5 promille av statsbudsjettet

Forslaget er fremmet uten noen vurdering av den kulturelle betydningen av Forsvarets profesjonelle orkestre. Formålet er alene å spare 1,5 promille av forsvarsbudsjettet.

Engasjementet for bevaring av Forsvarets musikk er stort. 10. oktober var det en støttemarkering ved Stortinget der skole- og amatørkorps stilte med nær 200 faner fra hele landet. Med noen få hederlige unntak glimret både riksdekkende medier og sentrale kulturpolitikere med sitt fravær.

Marinemusikken er det eneste profesjonelle orkesteret i Buskerud/Vestfold/Telemark – en region med rundt 700.000 innbyggere. Luftforsvarets Musikkorps er det eneste profesjonelle blåseorkesteret mellom Bergen og Harstad. Å legge ned disse korpsene vil få store ringvirkninger.

Norge er et foregangsland

Internasjonalt er Norge et foregangsland innen blåseorkestre (musikkorps). Norges musikkorps forbund har over 60.000 medlemmer. De fleste norske amatørmusikere som deltar i orkestre og ensembler spiller et blåseinstrument, og skolekorpsene står for størstedelen av musikkopplæringen for barn og unge i Norge.

Norske skole- og amatørkorps holder seg i live ved tusenvis av timer årlig av frivillig innsats fra medlemmer og korpsforeldre. Men korpsene er også helt avhengige av at det finnes profesjonelle musikere som kan virke som dirigenter, instruktører og som arrangerer og komponerer musikk.

Musikerne i forsvarskorpsene gjør en uvurderlig innsats ved slik deltagelse i det lokale kulturlivet.

Bredden trenger eliten

Som i idretten, består musikkmiljøet av elite og bredde. Forsvarskorpsene utgjør eliten som er nødvendig for at bredden av norske musikkorps skal fungere.

På den andre siden fostrer korpsmiljøet profesjonelle musikere. Toppsolister som Ole Edvard Antonsen og Tine Thing Helseth har sin bakgrunn i korps.

Hadde et profesjonelt symfoniorkester vært truet av nedleggelse, vil jeg tro at saken hadde fått stor oppmerksomhet.

Tradisjonelt har nok det å spille strykeinstrument eller piano hatt større prestisje enn å spille i musikkorps i Norge. Det kan ha å gjøre med at skolekorpsene, som kunne tilby gratis instrumenter og lærere mot kontingent og dugnad, før i tiden var musikktilbudet for «folk flest».

Lært opp av militærmusikere

I dag er musikkorpsbevegelsen preget av god musikkpedagogikk for barn og unge og høyt aktivitetsnivå. Flere norske amatørkorps holder et høyt musikalsk nivå. Over en periode på 200 år har norske musikkorps fått inspirasjon og opplæring av norske militærmusikere.

Regjeringen ønsker å avvikle to av forsvarskorpsene i løpet av neste år og dermed gjøre 55 norske toppmusikere arbeidsledige.

200 år gammel kulturinstitusjon

Kulturpolitikere og kulturjournalister, hvor er dere? Er ikke kultur som «folk flest» driver med av interesse? Skal en 200 år gammel kulturinstitusjon av internasjonal toppklasse med stor betydning for bredden i norsk musikkliv nå bli rasert?

I Høyres stortingsvalgprogram for 2013–2017 heter det at Høyre vil «sikre statlig finansiering av sentrale kulturinstitusjoner» og »styrke det frie feltet, korps- og korbevegelsen». Begge løftene innfris ved å bevare Forsvarets musikk.

Ved behandlingen av stortingsmeldingen «Kultur å forsvare» i 2009, der den kulturelle betydningen av forsvarskorpsene er nøye vurdert, ga Stortinget sin tilslutning til at det fortsatt skal være fem profesjonelle militærorkestre i Norge. Det er ingen grunn til at vurderingen skal være en annen nå.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
    Facebook og Twitter

Mer å lese for korpsinteresserte her:

Les også

  1. Nå blåser det rette veien for landets korps

  2. Korps er kultur. Og navnet skjemmer ingen!

  3. Hvorfor korps, ikke chat og skjermer?

Klassisk

Nyhetsbrev Annenhver uke deler Maren Ørstavik anmeldelser, tips og nyheter fra den klassiske musikkens verden, både i inn- og utland.

Les mer om

  1. Musikk
  2. Kultur
  3. Korps