Fosterreduksjon på friske tvillinger utføres fordi familien ønsker seg ett, og ikke to, barn | Mathias Barra

  • Mathias Barra, matematiker og helsetjenesteforsker
Tvillingreduksjon og vanlige 1-til-0 aborter byr på de samme etiske utfordringene, og at med dagens teknologi er begge prosedyrer uansett like (lite) egnet for å bedrive sortering, skriver Mathias Barra. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Foreldre bør få avgjøre dette selv, og ikke henvises til noen nemnd.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor i barnesykdommer, Ola Didrik Saugstad, kommer med flere uriktigheter og en vranglesing av mitt innlegg i tvillingreduksjonsdebatten.

Han fastholder at det ikke finnes evidens for gunstige effekter av tvillingreduksjon, og biller seg inn at jeg blander slike med fosterreduksjon generelt. Til orientering: dette og mine tidligere innlegg handler spesifikt om tvillingreduksjoner (2-til-1-fosterreduksjon).

Dette burde Saugstad visst om han hadde forholdt seg til de flerfoldige artiklene om tvillingsreduksjon som Augestad, Evans og jeg har skrevet og referert til gjennom flere avisinnlegg i Dagens Medisin (Barra & Augestad 2016; Barra & Augestad 2016; Evans 2016; Evans et al. 2004).

Tallene han selv presenterer støtter også delvis min fremstilling: En reduksjon av risikoen for cerebral parese på over 60 prosent og færre prematurfødsler (selv om han bagatelliserer dette). Saugstad hevder at fosterreduksjon «økte risikoen for spontanabort fra 4,5 til 8 prosent», men i motsetning til oss mangler han relevante referanser.

Blander han selv sammen kompliserte flerlingesvangerskap med normale svangerskap?

Evidensen vi har lagt frem antyder det motsatte: gjenværende foster har samme risikoprofil som enlinger (på alle parametere) når prosedyren utføres av kompetent personell før 12. uke. Å vurdere spontanabortrater er dog komplisert, fordi de ikke er lineære i tid, avhenger av en rekke andre faktorer, og fordi man må definere fra hvilket tidspunkt i svangerskapet man skal regne.

Jeg mener at den rimelige sammenligningen er restrisikoen fra det tidspunkt man utfører fosterreduksjon.

Jeg våger ikke å gi eksakte tall her, men Evans oppsummering er krystallklar: sjansen for å få med ett friskt barn hjem er størst ved fosterreduksjon – og dette gjelder spesifikt ved fosterreduksjon på friske tvillinger. Noen økt spontanabort-risiko er det ikke tale om. Kritikken av Evans for ikke å ha utført en randomisert studie er bisarr. At randomiserte studier er gullstandarden er selvsagt, men kan Saugstad foreslå en design som er etisk akseptabel og gjennomførbar?

Skal man tvinge et utvalg kvinner til å foreta en tvilling-reduksjon? Her skyter Saugstad fra hofta – ingen etisk komite verdt sitt navn vil godkjenne en slik studie.

Saugstad skriver så at «[d]en norske abortloven var ikke tenkt som en sorteringslov. Det er en forskjell på å velge abort fordi man er i en vanskelig livsituasjon og det at man ikke vil ha et barn med visse egenskaper. Det grenser til uærlighet når Barra fortier dette». Hvem er egentlig uærlig? Jeg skriver eksplisitt at sortering byr på reelle og vanskelige etiske utfordringer, og forholdt meg aktivt til dette.

Mitt argument var, og jeg fastholder, at tvillingreduksjon og vanlige 1-til-0 aborter byr på de samme etiske utfordringene, og at med dagens teknologi er begge prosedyrer uansett like (lite) egnet for å bedrive sortering.

Riktignok forekommer fosterreduksjon fordi ett av fostrene er sykt; men her er ikke situasjonen annerledes enn for syke enlinger. Når det gjelder beveggrunner for fosterreduksjon på friske tvillinger kjenner jeg ikke til vitenskapelige studier, og må ty til anekdotisk empiri (NRK 2016), men mitt inntrykk er at 2-til-1-fosterreduksjon på friske tvillinger utføres fordi familien ønsker seg ett, og ikke to, barn. De bør få avgjøre dette selv, og ikke henvises til noen nemd.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Engasjert i abortsaken? Da vil kanskje disse sakene være noe for deg: