Debatt

Espen Ottosen svarer: Jeg har aldri sagt eller skrevet at transpersoner er «feilskapninger»

Etter min mening er det ikke kontroversielt å mene at noe har gått galt når mennesker trenger medisinsk behandling for et eller annet. Hvert år fødes det hundrevis av barn i Norge som må opereres etter fødselen (eller til og med under graviditeten). Jeg har selv en sønn som ble født med en nyrefeil, skriver Espen Ottosen.

Det er både trist og skuffende at presten Birte Nordahl gjengir mitt syn på nye regler for endring av juridisk kjønn på en helt feilaktig måte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innlegget til Birte Nordahl på Aftenpostens nettsider 12.apriler en studie i uryddig debatteknikk. Istedenfor å gå inn i hva jegfaktisk har sagt og skrevet, trekker hun opp de store linjene. Her handler detom alt fra slaveri til allmenn stemmerett.

Hele poenget er at hun – som ensåkalt progressiv teolog – mener å befinne seg på den rette side i en rekkespørsmål som gjelder menneskeverdet. Jeg står visstnok for det motsatte. Ja,mitt menneskesyn anklages for å være både «etisk og teologisk problematisk».

Transpersoner har et fullverdig menneskeverd

Jeg er nok uenig med Birte Nordahl i mye, og vi har sikkertlitt ulike syn på hva slags regler Norge bør ha når det gjelder skifte avjuridisk kjønn. Men jeg har ingen problemer med å slå fast at ethvert menneske– selvsagt også transpersoner – har et fullverdig menneskeverd.

Disse er, ilikhet med oss alle, skapt av Gud og elsket av ham.

Det er fryktelig trist atNordahl er så vrangvillig i sin tolkning av det jeg står for, at hun påstår noeannet.

Helt konkret begrunner Nordahl sitt voldsomme angrep på mittståsted ved bare å vise til en kommentar jeg la ut på Facebook om at jeg tenker«at kjønn faktisk ikke er noe vi velger, men noe vi er skapt med (selv om noeiblant går galt og det finnes transpersoner)».

Denne uttalelsen gir slett ikkenoe grunnlag for Nordahls stygge karakteristikker.

Ganske nylig sendte TV 2programserien «Født i feil kropp»der mange transpersoner fortalte om sitt liv.Mener Nordahl at uttrykket «feil kropp» er et angrep på disses menneskeverd?

Det har i så fall ingen andre påstått. Selv sier jeg faktisk ikke noe annet ennprogramserien.

Ukontroversielt utspill

Etter min mening er det ikke kontroversielt å mene at noehar gått galt når mennesker trenger medisinsk behandling for et eller annet.

Hvert år fødes det hundrevis av barn i Norge som må opereres etter fødselen(eller til og med under graviditeten). Jeg har selv en sønn som ble født med ennyrefeil.

Noen av dem som trenger behandling, er født som tvekjønnede. Andreføler at de er født i feil kropp og kan eventuelt få såkalt kjønnskorrigerendebehandling.

Det vil ikke falle meg inn å kalle en eneste av disse for «feilskapninger»;hverken de som har en hjertefeil, de som er født med dobbelt sett kjønnsorganer(tvekjønnede), eller de som føler at de er født i feil kropp.

Det er leit at Nordahl kommer med feilaktige beskyldningerom mine holdninger og meninger. I beste fall har hun misforstått meg, i verstefall har hun valgt å lese meg på en usedvanlig vrangvillig måte. Jeg ville sattpris på en beklagelse.

Twitter: @eottosen

Red. anm. Bakgrunnen for denne debatten er at en ekspertgruppe fredag overlevertesin rapporttil helseminister Bent Høie (H). Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn i samsvar med den enkeltes kjønnsidentitet. Høie har sagt han vil sende et lovforslag på høring før sommeren.

Fortsett debatten på Facebook og Twitter

Les også

  1. «Hen» tas inn i det svenske språket

  2. 90 prosent av verdens land er blitt mer positive til homofile

  3. Kronikk: Et kjønn som ikke passer

Les mer om

  1. Debatt
  2. LHBT
  3. Transseksuell