Ti år som naver

  • Hans Christian Holte
    Nav-direktør
Vi er jo alle navere. Jeg er én av dem, skriver Nav-direktør Hans Christian Holte.

Det er ti år siden naver ble kåret til årets nyord. Siden da er det blitt fylt med nytt innhold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ti år siden «naver» ble kåret til årets nyord. Det ble lenge brukt som skjellsord, men er litt etter litt blitt fylt med nytt innhold. Det er på høy tid. Vi er jo alle navere. Jeg er én av dem.

I 2012 ble naver brukt om ungdom som bodde hjemme og levde av penger fra Nav. Etter det er flere grupper og enkeltpersoner blitt kalt navere, ofte med negativ klang og ofte med mistenksomhet. For mange har det vært tøft.

Men det har skjedd noe i de ti årene som har gått. Ordet er blitt lekt med og brukt på nye måter. Det er blitt fylt med nytt innhold. «Skandinaver-naver-naver-naver», synger landets mest populære rappere i duoen Karpe, som i disse dager fyller Oslo Spektrum ti utsolgte kvelder. Publikum i alle aldre synger med.

Fått utvidet betydning

For litt siden så jeg overskriften «Nå er hun naver og hjelper folk gratis» i Drammens Tidende. Artikkelen handlet om en dame som etter mange år i som leder i arbeidslivet hadde fått påvist posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og ikke lenger var i stand til å være i jobb.

Mens hun ventet på svar om uføretrygd, jobbet hun frivillig på et treningssenter de dagene hun var i form til det. Hun fikk brukt ressursene sine, tilpasset helsen. Betegnelsen naver hadde ingen negativ klang i artikkelen som handlet om henne.

Jeg har også sett eksempler på at ordet blir brukt om det å motta dagpenger, sykepenger og uføretrygd. Det er mange eksempler på at naver og naving har fått en utvidet betydning etter at det ble tatt i bruk for første gang i 2012.

Jeg var selv naver noen uker i vinter etter å ha blitt sykmeldt på grunn av en skade i beinet.

Jeg var selv naver noen uker i vinter etter å ha blitt sykmeldt på grunn av en skade i beinet. Faktisk har 9 av 10 i Norge på min alder fått penger fra Nav i minst én periode. De fleste av oss er faktisk navere i perioder av livet.

Sannsynligheten er stor for at du som leser dette har navet minst én gang. Hvis du ikke er en av oss navere, har du langt over middels god helse og har aldri slitt med å få deg jobb. Da tilhører du unntaket og ikke regelen.

Lever sitt eget liv

Ordet brukes fortsatt negativt, men stadig oftere som et relativt nøytralt ord. At det har endret seg i løpet av årene, er i tråd med det Språkrådet forventet etter kåringen: Nyord begynner gjerne å leve sitt eget liv. Det er bra!

Holdningsendringer i samfunnet speiles i språket. Språket er med på å endre holdninger i samfunnet. Hvis stigma og skam forbundet med å være naver forsvinner, kan det åpne seg flere muligheter.

I fremtiden kommer vi til å trenge alle de hendene vi har. Det er viktig at de som kan jobbe, jobber. Og det er viktig at de som kan og ønsker, får sjansen. Ikke bare for å opprettholde velferdsgodene, men for at hjulene i Norge skal gå rundt.

Nå er det stor etterspørsel etter arbeidskraft her i landet. Likevel er det fortsatt mange som av ulike grunner står på utsiden av arbeidsmarkedet. Kanskje på grunn av et eller flere hull i CV-en, fysiske eller psykiske helseplager, manglende språkkunnskaper, manglende arbeidserfaring eller av andre årsaker.

I årene som kommer, vil vi få flere pensjonister, færre i yrkesaktiv alder og mindre inntekter fra olje og gass. Vi må inkludere flere i arbeidslivet.

Må tenke nytt

For å opprettholde velferdsgodene må flest mulig være i jobb. Det er viktig for samfunnet, virksomhetene og for hvert enkelt menneske som får brukt ressursene og evnene sine.

Det betyr at utdanningssektoren, helsesektoren og vi i Nav må bli bedre til å gi tidlig, helhetlig og koordinert innsats slik at flest mulig blir i stand til å stå på egne bein.

Det betyr også at arbeidsgivere må tenke nytt og våge å satse på arbeidskraft som ikke har akkurat den kompetansen de aller helst vil ha. Folk som kanskje har såkalt hull i CV-en, eller som har vært – eller delvis fortsatt er – navere. Som har helseproblemer som gjør at de kanskje ikke kan jobbe fulltid, men som er svært motivert for å jobbe deltid. Mennesker som har ressurser, men som trenger litt tilrettelegging for å kunne ta dem i bruk.

Arbeid er en viktig del av identiteten vår. De færreste ønsker å leve av penger fra velferdsstaten. De fleste ønsker å bruke evnene sine, tjene penger selv og være til nytte.

Det er ti år siden naver ble kåret til årets nyord. Siden da er det blitt fylt med nytt innhold. Jeg tror og håper at det betyr nye muligheter for alle som er – og har vært – navere.