Debatt

Fildelerne stjeler fra kunstnerne

 • Informasjonssjef I Gyldendal Norsk Forlag
 • Av Bjarne Buset

For folk flest blir det stadig vanskeligere å skjønne hvem som er skurker og helter i spørsmålet om opphavsrett. Når Venstres landsmøte går inn for legalisering av fildeling, gjør de fildelerne til ofre og kunstnerne til skurker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Platebransjen reagerer, og det gjør sannelig vi i bokbransjen også.Da Venstre var samlet til landsmøte sist helg og staket ut ny kurs, pekte de på to områder som burde avskaffes: kongedømmet og opphavsretten. Tøft. Men mens det første er harmløst og neppe vil få folkets støtte, er det andre et populistisk standpunkt som kan få vidtrekkende, negative konsekvenser.

Romanlesing på mobil.

Det er i første omgang platebransjen som har lidd under fildelingen og er i ferd med å miste mye av det økonomiske grunnlaget for utvikling og nyskapning. Etter hvert som bredbåndsteknologien modner, står filmbransjen for tur til å årelates. Forlagsbransjen har vært relativt uberørt til nå, men vi kommer til å få det samme straks folk venner seg til å lese på skjerm. Og den dagen kan komme fortere enn vi tror: Dagbladets Magasinet fortalte nylig om hvordan japanerne bruker mobiltelefonene til å lese romaner.Forfattere og forlagsfolk verden rundt bekymrer seg nå for dette i økende grad. I England ble det like før jul i fjor publisert en stor, statlig bestilt utredning om opphavsretten — The Gowers Review of Intellectual Property.Den anbefaler å styrke opphavsretten, ikke bygge den ned. Samtidig konstaterer den at copyrightlovene i England lider av en klar mangel på offentlig legitimitet. Det samme gjelder tydeligvis i Norge, når kulturpartiet Venstre kan gå inn for legalisering av fildeling under mottoet "slipp kulturen fri" og med følgende argumentasjon (sitert fra Venstres nettsider): "Det foregår i dag et utbredt og systematisk misbruk av opphavsretten fra de store distributørenes side, som motvirker både utbredelse og skaping av ny kultur. Venstre vil derfor gjeninnføre balansen i opphavsretten gjennom følgende endringer: Fri fildeling, fri sampling, kortere kommersiell opphavsrett og forbud mot DRM."

På hodet.

Stort mer på hodet går det knapt an å få stablet en sak. Da den første copyrightloven ble utformet i England i 1710, var det nettopp for å sikre utbredelsen av ny kultur, i en omveltningstid da ny teknologi gjorde det mulig for hvem som helst å trykke hva som helst av piratkopier og plagiater. Loven ble instituert ikke først og fremst for å beskytte bransjen, men for å beskytte forfatterne og stimulere til læring og bokproduksjon. (Loven ble kalt "an Act for the Encouragement of Learning /.../ and for the Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful Books", sitert fra The British Statue of Anne, 1710.)Det er intet mindre enn dette som igjen står på spill nå når vi er inne i en ny teknologirevolusjon. Det lyder vakkert når Venstre proklamerer at "et samfunn der kultur og kunnskap er fri og tilgjengelig for alle på like vilkår kommer hele samfunnet til gode". Men hvis ikke kunstnere, forfattere, musikere og forskere kan sikres en inntekt gjennom beskyttelse mot piratkopiering, vil de ikke lenger ha noe levebrød, og samfunnet vil ikke ha noen kultur og kunnskap å dele på.

Total glemsel.

"Dagens opphavsrettsbestemmelser har gått ut på dato," proklamerer Venstre, og begrunner det med at de bidrar til å kriminalisere tusenvis av ungdommer. Det er omtrent like klokt som å si at vi bør oppheve fartsgrensene i landet fordi de kriminaliserer så mange bilister. Den nye teknologien gir fantastiske muligheter til spredning av kunnskap og kultur, og den krever nytenkning fra både politikere, bransjefolk og opphavsmenn. Men det er forskjell på nytenkning og total glemsel: Helgens utspill fra Venstre er historieløst og sender helt feil signaler til fildelere i alle aldre (for de er slett ikke bare unge).Venstre har tradisjonelt vært et liberalt alternativ for forfattere og kunstnere som ellers har for vane å stemme "sosialistisk", men søker mot sentrum i frustrasjon over Arbeiderpartiets manglende kulturpolitikk. For ti år siden gikk for eksempel en rekke norske kunstnere og kulturarbeidere til aksjon for sentrumsalternativet i norsk politikk, nettopp av denne grunn. I dag har heldigvis Arbeiderpartiet en kulturminister som skjønner betydningen av opphavsretten og var raskt på banen for å avvise Venstres forslag som "fullstendig urealistisk".

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Kjetil Rolness: Skillet mellom vitenskap og aktivisme er brutt ned

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Gi studentene varig vekkede sjelsevner!

 3. KULTUR
  Publisert:

  Suzanne Brøggers bok om Norge er svak og rotete

 4. DEBATT
  Publisert:

  Dagens kortinnlegg | tirsdag 23.mai

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Hun lokker nordmenn til å bli rike på nett-mynter

 6. DEBATT
  Publisert:

  Prinsippløst å forlange at Aftenposten skal være religionsfri | Christian Lomsdalen