Debatt

Syk sykelønn

 • Jan Arild Snoen
  Jan Arild Snoen
  Spaltist
Nåværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sa i februar 2010 at dette var siste sjanse for IA-avtalen, og truet med innstramninger dersom den ikke snart ga resultater. Det er gått fire år til, og resultatene er fremdeles like beskjedne, skriver Jan Arild Snoen.

Høyre og Frp er de eneste høyrepartiene i verden som går imot at det skal lønne seg å jobbe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det skal lønne seg å jobbe. Det har til alle tider vært høyresidens standpunkt, og venstresiden tør heller ikke si seg uenig i det. Derfor er da også alle trygdeordninger i Norge utformet slik at den som ikke jobber, får mindre enn den som jobber – rundt regnet en tredjedel mindre. Mister du arbeidet er det slik, blir du ufør eller alderspensjonist er det slik.

Høyt sykefravær

Men det er ett unntak. Som omtrent eneste land i verden gir arbeidsgiveren eller den norske staten deg full lønn dersom du er syk. Da er det ikke rart at Norge har uvanlig høyt sykefravær, det høyeste i OECD. Og det reduseres ikke merkbart over tid, selv om en rekke forhold tilsier at vi burde være mindre syke, slik professor Ivar Sønbø Kristiansen har pekt på.

Høyre er det eneste partiet i verden som kaller seg konservativt og samtidig går inn for full sykelønn. Jeg vedder på at Frp ikke tør å fortelle sine amerikanske eller britiske venner på høyresiden hva de mener i dette spørsmålet. Venstre har gitt en åpning for kutt i sitt program og støtter et litt uheldig alternativ utarbeidet av Civita, som øker andre trygder og dermed reduserer gevinsten i motivasjonen for å jobbe.

Det finnes riktignok mange i disse partiene som støtter de innstramningene de tidligere gikk inn for. Ungdomspartiene gjør det. De representerer dem som etter hvert må betale regningen for manglende reformer. Oslo Høyre gjør det, og sist helg gikk Oslo Frp inn for en karensdag.

Kutt til 80 prosent

Istedenfor karensdager tror jeg, i likhet med sykelønnseksperten Arnstein Mykletun, at det er bedre å kutte sykelønnen til for eksempel 80 prosent. Det er langtidsfraværet, ikke korttidsfraværet som er det store problemet.

I 2000 la et utvalg ledet av tidligere AP-statsråd Matz Sandman frem et reformforslag med en slik reduksjon, mot tilsvarende lettelser i trygdeavgiften og at arbeidsgiverne fikk delansvar også ut over de første 16 dagene. Arbeiderpartiet turte ikke følge opp fordi fagbevegelsen, som bestemmer der i gården, sa nei.

Høyrepartiene tør altså ikke kutte, selv om det følger logisk av de verdiene de står for og er nødvendig for å vende velferdsstaten i en bærekraftig retning. Godt politisk lederskap burde innebære å starte omstillingen tidlig, før vi tvinges til det.

Isteden har de i årevis gjemt seg bak IA-avtalen og påstår fremdeles at denne virker. NHO er like skvetne og bidrar til propagandaen. Flere evalueringer viser at dette ikke er sant. Det eneste som har hatt effekt av betydning, er omleggingen til graderte sykemeldinger i 2004-05, og det kunne skjedd uten avtalen. Nåværende arbeidsminister Robert Eriksson sa i februar 2010 at dette var siste sjanse for IA-avtalen og truet med innstramninger dersom den ikke snart ga resultater. Det er gått fire år til, og resultatene er fremdeles like beskjedne.

Dersom høyrepartiene gjentok koblingen fra Sandman-utvalget, burde de ikke være så skyggeredde. En måling Norstat tok opp i 2012, der en reduksjon til 75 prosent sykelønn ble knyttet til tilsvarende skattelette for alle som arbeider, viste at 35 prosent var for, 41 prosent imot. Og det altså uten at noen partier har argumentert for dette.

Med litt innsats burde det ikke være så vanskelig å overbevise et flertall. Foran valget i 2017 må regjeringspartiene snu.

Mer fra Internrevisjonen:

Les også

 1. Jakten på en superstjerne

 2. «Vi bør selv ha retten til å vurdere når vår tid på jorden er omme»

 3. «Venstresidens partier bør drikke seg til mot i alkoholdebatten»

 4. «Hun som sitter i Rimi-kassa subsidierer sosiologistudiet til direktørsønnen fra Bærum»

 5. Dra til Sotsji, Erna Solberg!

Les mer om

 1. Debatt
 2. Internrevisjonen