Debatt

Byråden inn i Ulsrud-debatten: Det skal være full ytringsfrihet i Osloskolen | Inga Marte Thorkildsen

  • Inga Marte Thorkildsen
    byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)
Venstre: Faksimile av debattinnlegg 9. april. Høyre: Noen få av mange tweets i den løpende debatten.

Debatten om Ulsrud skole og krenkelse er blitt intens — og interessant.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
  • Få oversikt over debatten: Se innleggene nederst i teksten

Det pågår en debatt om læreres og elevers ytringsfrihet i Oslo. Som byråd for oppvekst og kunnskap vil jeg understreke noen viktige forhold:

1. Ytringsfriheten er både en menneskerett og en grunnlovsfestet rett. Den gjelder selvsagt for alle lærere, elever og skoleledere i Oslo.

2. Byrådet ønsker at flere skal benytte seg av denne retten. Vi trenger åpenhet og debatt for å kunne utvikle skolen i riktig retning. Da trengs mange ulike stemmer, også de som er kritiske til måten Oslo og Osloskolen ledes på.

3. De som har makt i systemene, har et ansvar for hvordan det tilrettelegges for åpenhet og ytringsfrihet. Skoleeier har et særlig ansvar, det samme har ledelsen ved hver enkelt skole.

I Oslo ønsker vi at flest mulig både skal organisere seg og engasjere seg. Dette er et demokratisk gode og en viktig kilde til informasjon for elevene, skoleledere og oss politikere, og en nødvendighet for utvikling av god skolekvalitet. Lukkede systemer er usunne, hindrer utvikling og blir lite attraktive på sikt.

4. Alle har et ansvar for hvordan ytringsfriheten brukes. Spesielt er det viktig å unngå å krenke dem som har mindre makt, eller som er særlig sårbare. Elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert.

Det vi kan lære av Ulsrud-debatten

I kjølvannet av debatten om Osloskolen i Dagsnytt Atten, er det blitt debatt på sosiale medier. Det kommer mange ulike påstander fra folk som mener de vet hva som har skjedd, men hva som er fakta er på nåværende tidspunkt vanskelig å vite. Som skolebyråd er jeg både opptatt av ytringsfrihetens kår, og elevenes rett til å slippe krenkelser.

Saken er interessant og viktig, og jeg tror det går an å lære av den for flere – både de som vil sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for elevene, og de som er opptatt av å legge til rette for debatt. Mange spørsmål melder seg:

• Hvordan oppleves egentlig ytringsfrihetsklimaet av ansatte og elever i Osloskolen?

• Hvordan skal skolene håndtere den nye «mobbeparagrafen»?

• Hvor går grensene mellom mobbing/krenkelser og ytringsfriheten?

• Hva er rimelige og riktige reaksjonsmåter når elever føler seg krenket på en skole?

• Hvordan gjenoppretter man tillit når debattene er blitt så intense som her, og skolen nærmest er blitt allemannseie i sosiale medier?

God kveld, @Osloskolen. Kan dere for sikkerhets skyld forsikre om at det ikke er eller er i ferd med å bli opprette… https://t.co/UV95f5LPbZ

Utvis varsomhet og ydmykhet

Arven etter 20 år med et annet styre har bidratt til opphopning av levekårsproblemer ved enkeltskoler. Byrådet jobber for å endre dette. Både lærere og rektorer har gitt klare innspill om hvordan situasjonen oppleves på skolene, det er vi glade for. Vi trenger disse stemmene.

Samtidig er det viktig at debattene ikke blir så harde eller spissede at det går utover andres mulighet til å ytre seg. Voksne har et særlig ansvar overfor barn og unge, og er dessuten rollemodeller. Her kreves varsomhet og ydmykhet når man har gått for langt.

I mediene, og spesielt i sosiale medier, er mye blitt sagt om elevene på Ulsrud som jeg vil tro at de opplever som svært problematisk. Det er ikke greit. Voksne må vokte seg for å fremstå nedlatende overfor ungdommer som i liten grad har mulighet til å forsvare seg.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Ytringsfrihet
  2. Skole og utdanning