Debatt

Jeg er glad jeg bor i et land der muligheten til å ha hytte ikke er forbeholdt direktører, skipsredere og advokater | Tor Egil Buøen

  • Tor Egil Buøen
    Ordfører i Flå kommune
Jeg er glad for at jeg lever i et land der det er strenge krav til registreringer og konsekvensutredninger som grunnlag for arealpolitiske beslutninger, skriver ordfører i hyttekommunen Flå.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Georg Fredrik Rieber-Mohn påstår at det er lite villmark i Norge. Det har han helt rett i. Avhengig av hvilken definisjon man bruker, blir det påstått at det kun er 5–15 prosent av arealet i Norge som er urørt villmark. Med bakgrunn i de definisjonene, er jeg helt sikker på at et område bestående av hugstflater, langs en linje med monstermaster i tilknytning til et hyttefelt med 300 hytter og som ligger fire kilometer i luftlinje fra Flå stasjon, ikke blir betegnet som et urørt villmarksområde.

  • Les ordfører Buøens forrige svar til Rieber-Mohn: – Vi ønsker mest mulig villmark, og mener vi har lykkes med dette

Det kan derfor være fristende å stille Rieber-Mohn følgende spørsmål: Kjenner du til noen uberørte villmarksområder i Norge der det er blitt tillatt med hyttebygging de siste 30 årene?

Definisjonen på urørte områder

Når den tidligere høyesterettsdommeren påstår at den godkjente hytteutbyggingen i Turufjell berører det siste uberørte området mellom Flå og Vassfaret, har han hverken forstått kartet eller definisjonen på urørte områder. Jeg vil derfor invitere Rieber-Mohn til en gjennomgang av kart og planer sammen med en av Flå kommunes dyktige ansatte med naturviterbakgrunn. Så kan vi i alle fall være sikker på at vi diskuterer det samme arealet og det samme temaet.

Det er ingen menneskerett å ha hytte, men jeg er glad jeg bor i et land der retten og muligheten til å ha hytte ikke er forbeholdt en elite bestående av direktører, skipsredere, grosserere og advokater.

Strenge krav bak beslutninger

Jeg er glad for at jeg lever i et land der det er strenge krav til registreringer og konsekvensutredninger som grunnlag for arealpolitiske beslutninger. Et land der arealpolitikken bestemmes av demokratisk valgte lokalpolitikere og ikke av små byråkrater bak store skrivebord i Drammen og Oslo.

Utvikling av områder med hyttebygging er viktig for bosetning, næringsutvikling og livsmiljø i Bygde-Norge. La oss derfor fortsette med en restriktiv politikk når det gjelder arealbruk, slik at denne ressursen forvaltes på en bærekraftig, faktabasert måte til glede for nasjonen og lokalsamfunnene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Flå
  2. Tor Egil Buøen
  3. Hytteutbygging