Debatt

Hvorfor premiere droneinnovasjon?

  • Hans Petter Graver
Ubemannede droner representerer en av de største utfordringer som arbeidet for internasjonale menneskerettigheter står overfor, skriver Hans Petter Graver.

Forskningsrådet må legge etiske vurderinger til grunn både for hva slags innovasjon de premierer med sine priser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forskning og innovasjon er heldigvis i vinden for tiden. Men hvorfor er dette så viktig? Svaret er opplagt: Både forskning og innovasjon er viktig for å skape en bedre fremtid. Derfor er det spesielt forsmedelig at Forskningsrådet i år ga sin innovasjonspris til Prox Dynamics AS for å ha utviklet verdens minste ubemannede luftfartøyer som veier bare 16 gram og kan benyttes til å overvåke og kartlegge områder på inntil én kilometer.

Hans Petter Graver.

Ubemannede droner er noe av det mest kontroversielle innenfor dagens militær— og overvåkingsteknologi og representerer en av de største utfordringer som arbeidet for internasjonale menneskerettigheter står overfor. Bevæpnede droner senker terskelen for å drepe og overvåkningsdroner bringer trusselen mot personvernet og privatlivets fred over i et nytt spor.

Forskningsdrevet innovasjon er ikke godt i seg selv. Forskningsrådet må legge etiske vurderinger til grunn både for hva slags forskning de støtter, og ikke minst for hva slags innovasjon de premierer med sine priser.

Respekt for forskningsetiske normer stilles som et krav av forskningsrådet til forskere, noe som har bred aksept i forskningsmiljøene. Men forskningsrådet undergraver dette når de gir priser for utvikling av kontroversielle produkter til militært bruk og til utbygging av overvåkingssamfunnet. Det er mulig at forskningsrådet har foretatt en etisk vurdering av anvendelsen av årets pris. I så fall skulle det være interessant å få kjennskap til deres vurderinger – de fremgår ikke av den offentlige begrunnelsen for prisen. Hvis det ikke er foretatt en etisk vurdering er det både skremmende og skjemmende.

Les mer om

  1. Debatt