Debatt

Usaklig og feil om 8. mars-komiteen | Ingrid Tungen

  • Ingrid Tungen,
    medlem av arbeidsutvalget, 8. mars komiteen i Oslo
Hvert år samler 8. mars-markeringen flere tusen kvinner og menn under ulike paroler i et tog som vanligvis starter med appeller på Youngstorget. Her fra fjorårets tog.

Hovedparolen i årets 8. mars-tog ble «#metoo Fra taushet til kvinnekamp». Parolen «sexworker- and transright = feminism» var en av mange som ble nedstemt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

8. mars komiteen er en sammenslutning som har som sitt eneste formål å arrangere 8. mars toget i Oslo. Det er organisert med et arbeidsutvalg som består av folk fra blant annet flere politiske partier, kvinneorganisasjoner og fagbevegelse som gjør jobben frivillig og velges hvert år.

I et innlegg 20. februar påstår Evert Whitehouse mye rart om 8. mars komiteen. Vi kan begynne med det som er feil.

Her finner du debattinnlegget hans:

Les også

Moralistene som kaller sexarbeidere for horer | Evert Whitehouse

Det var ingen som brukte ordet hore på parolemøtet eller i parolene. Ingen i arbeidsutvalget har ropt ordet «hore» eller kalt Pion for halliker. Det er heller ikke blitt sagt på noen av de andre møtene. Komiteen har ikke motarbeidet prostituerte eller prostituertes organisasjoner, heller ikke Prosenteret.

Det virker også som Whitehouse misforstår og tror at organisasjonen Ottar og 8. mars komiteen er det sammen. Det er det ikke.

Hvilke paroler som skal være i toget, og som blir den politiske plattformen, velges på parolemøtet. I år kom det inn over 140 forslag som endte med 27 paroler.

Hovedparolen ble «#metoo Fra taushet til kvinnekamp».

Det var over 200 på møtet fra mange ulike organisasjoner og samfunnsliv. Parolen «sexworker- and transright = feminism» ble debattert som en av mange.

Debatten om denne parolen handlet om bruk av ordet «sexworker».

Hovedargumentasjonen mot var at det er en normalisering av prostitusjon til vanlig arbeid. Det er usolidarisk med dem som tvinges til prostitusjon både i Norge, men også ellers i verden.

En normalisering av kjøp av kropp – i hovedsak kvinners – har også konsekvenser for hvordan samfunnet ser på kvinner. Her er det en klar, politisk uenighet om hvordan man ser på prostitusjon, og hva som er best for samfunnet.

Parolemøtet tok debatten og parolen ble nedstemt av et klart flertall. Det ble hverken argumentert med kontroll eller moralisme.

Vi vil oppfordre Whitehouse til ikke slenge rundt seg med påstander om hva komiteen mener. I stedet er han og alle andre velkommen på møtene og til å legge ned en innsats i å få arrangementet gjennomført.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Prostitusjon
  3. Transseksuell