Debatt

Kina stiler høyt | Arne Jon Isachsen

  • Arne Jon Isachsen
    Arne Jon Isachsen
    Professor emeritus, Handelshøyskolen BI
Arne Jon Isachsen er professor emeritus ved Handelshøgskolen BI.

Ekornes møbelfabrikk i Sykkylven ble nylig kjøpt av et kinesisk foretak. Tilfeldig? Neppe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På tampen av sin karriere ga politikeren Deng Xiaoping sine etterfølgere råd om å holde en lav profil internasjonalt, ikke ta lederskap og å arbeide i det stille. Det rådet fulgte Jiang Zemin (Kinas leder frem til 2002) og Hu Jintao (2002-2012).

Videre sørget Deng for å institusjonalisere et kollektivt lederskap, der posisjonen som Kinas mektigste mann kun skulle gjelde i to ganger fem år. I 2002, da Jiangs tid var ute, skjedde overgangen til nytt lederskap på fredelig vis. Det hendte aldri i de 74 årene Sovjetunionen eksisterte.

I desember 2001 kom Kina med i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dermed lå forholdene godt til rette for en eksportbasert vekst. I årene 2001–2001 vokste den årlige eksporten fra Kina med i gjennomsnitt 25 prosent pr. år.

Les også

Trump innfører ny omfattende straffetoll, Kina varsler mottiltak

Spesielle kapitalmarkeder

Hva som egentlig var mer bemerkelsesverdig enn den raske veksten i eksport, var den eksepsjonelt høye spareraten. Ikke bare sparte kineserne nok til å kunne finansiere innenlandske investeringer på om lag 40 prosent av BNP, de hadde sogar penger til overs for investeringer i utlandet.

Hvilket førte til store valutareserver, i stor grad basert på oppkjøp av amerikanske statsobligasjoner. For USA var dette fint: Det ga billig finansiering av underskuddene på statsbudsjettet.

Les også

Fra latterliggjort despot til rockestjerne på verdensscenen. 2018 er foreløpig Kim Jong-uns år.

Kapitalmarkedene i Kina er noe spesielle. Jeg tror vi må innse at i et diktatur der myndighetene vil ha kontrollen på viktige parametere, er det lite trolig at kapitalmarkedene blir frie. Ikke bare vil Kina beholde den kontrollen med fordelingen av kreditt som et dominerende statlig bankvesen gir. Man vil også ha rimelig styring på rente og valutakurs, hvilket i sin tur gjør at muligheten for hurtig å flytte store pengesummer ut og inn av landet må begrenses.

Kina har for vane å insistere på etablering av «joint ventures» når utenlandske selskaper ønsker å starte opp produksjon i Kina. På den måten får den kinesiske partnerbedriften innsikt i produksjonsmetoder og annet som ikke ellers ville vært tilgjengelig. Forskning tyder på at slike «joint ventures» er en viktig årsak til teknologisk fremgang i Kina.

Les også

Han flyktet fra Kina, men myndighetene fant ham i Norge

Xi Jinping – en mer markant leder

I den senere tid har kineserne blitt langt mer aktive med å kjøpe opp foretak i utlandet som ligger langt fremme rent teknologisk.

For noen år siden skapte det stort rabalder i Tyskland da myndighetene der ikke evnet å hindre kinesisk oppkjøp av Kuka, et selskap helt i front hva gjelder utvikling av roboter. Tyskland hadde ganske enkelt ikke et egnet lovverk på plass som kunne hindre dette. Om handelen hadde vært motsatt vei – at et tysk selskap ville kjøpe opp et kinesisk helt i front med robotteknologi, hadde det ganske sikkert vært stanset.

Ekornes møbelfabrikk i Sykkylven ble nylig kjøpt av et kinesisk foretak. Ekornes er en stor bruker av roboter fra Kuka. Tilfeldig? Neppe.

Dagens toppleder i Kina, Xi Jinping, har helt klart trådt ut av skyggen etter Deng og Mao. Han elsker å peke på seg selv. At Xi i vår klart å få med seg Partiet slik at han nå kan sitte som president utover to ganger fem år som Deng foreskrev, tyder det på at han er litt «høy på seg selv»?

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kina
  2. Globalisering
  3. Verdensøkonomien