Debatt

En varslet katastrofe for Oslo universitetssykehus på Gaustad | Tor I. Winsnes

  • Tor I. Winsnes
    Tor I. Winsnes
    Arkitekt MNAL og sykehusplanlegger
Gaustad sykehus er det eneste komplette og intakte sykehusanlegget fra pionértiden i norsk sykehusbygging (1855).

Omreguleringen er ikke gjennomførbar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det kan virke som om Helse Sør-Øst (HSØ) som eier av Oslo universitetssykehus (OUS), ikke klarer å ta inn over seg risikoen for at hele utbyggingsplanen for Rikshospitalet kan havarere på grunn av en omregulering som ikke er gjennomførbar.

Sykehuset er avhengig av at Rikshospitalet kan utbygges med 160.000 kvadratmeter i to trinn for å kunne romme regionfunksjonene og et lokalsykehus for en befolkning på minst 150.000.

Tor I. Winsnes, arkitekt MNAL og sykehusplanlegger

Innsigelse fra Riksantikvaren

HSØ har lagt frem en skisse til omregulering som har vært lagt ut til offentlig høring i tre omganger. Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har sterke innvendinger mot planen. Riksantikvaren skriver i sitt høringssvar at den omreguleringen av Gaustad-området som HSØ er avhengig av for å gjennomføre en funksjonell utbygging av Rikshospitalet, vil medføre at Riksantikvaren vil fremme «innsigelse» mot utbyggingen. Innsigelse betyr at Oslo kommune fratas reguleringsmyndigheten og saken overføres til departementet for videre gjennomføring og statlig regulering.

Statlig regulering innebærer, i dette tilfellet, at Riksantikvarens og kommunens innvendinger mot reguleringsplanen helt eller delvis overprøves og avvises.
Er det sannsynlig?

Det finnes neppe eksempler på at Riksantikvarens innsigelser i store reguleringssaker er blitt avvist i sin helhet.

Les også

Helse Sør-Øst snur i sykehussaken: Foreslår å «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad

Gaustad sykehus er unikt

Vi har få intakte, monumentale kulturminner i Norge. Gaustad sykehus er det eneste komplette og intakte sykehusanlegget fra pionértiden i norsk sykehusbygging (1855). Sykehuset er bevart som et monumentalt anlegg i et åpent kulturlandskap. Grøntarealer med vegetasjon, veier og siktlinjer rundt sykehuset samt nærliggende bebyggelse som ikke stjeler oppmerksomhet, er svært viktig.

Gaustad sykehus er i tillegg unikt i europeisk sammenheng. Det er svært få psykiatriske institusjoner som er bevart intakt fra denne tiden.

Les også

Det er uakseptabelt å argumentere med at Ullevål-pasienter ikke bør få bedre behandling enn andre | Olav Røise

Svært høy risiko for avslag

For å illustrere hva HSØ ønsker å gjennomføre på Gaustad: De fleste har et bilde av Borgund stavkirke i hodet. Forestill dere at det anlegges et middelalderlekeland rundt kirken med alle slags tivoliinstallasjoner, og at det i tillegg bygges et hotell på 20 etasjer like ved. Anlegget vil forsvares med at lekelandet og kirken får en felles inngang slik at besøket i kirken øker og kjennskapen til middelalderen i Norge blir bedre. Hotellet blir et «signalbygg» som markerer stedet på lang avstand i dalen og slik forsterker naturopplevelsen.

Ingen norsk regjering ville i statsråd tørre å overprøve Riksantikvarens innvendinger mot et slikt prosjekt uansett hvilken eierstruktur stavkirken måtte ha.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en vurdering av sannsynligheten for at reguleringsforslaget for Gaustad-området blir avslått. Konklusjonen er at risikoen er «svært høy». Likevel fortsetter HSØ planleggingen ufortrødent, uten å sette seg inn i hva innvendingene betyr.

HSØ satser alt på at «Kongen i statsråd» vil redde utbyggingen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Helse Sør-Øst (HSØ)
  2. Oslo universitetssykehus (OUS)
  3. Kulturminner
  4. Riksantikvaren
  5. Oslo kommune