Debatt

Friheten blir ikke forsvart. Vi sviktes av USA, Ungarn og Polen og deres like, og også av EU og Norge | Stein Ringen

  • Stein Ringen
    Gjesteprofessor i politisk økonomi, King's College, London
I Beijing sitter Xi Jinping, Den røde keiser (t.h.) og i Moskva sitter Vladimir Putin, en moderne tsar in spe, skriver professor Stein Ringen.

Den frie verden er forvirret av tvil. Demokratiene må samle seg til forsvar for friheten, men de klarer ikke å finne en felles stemme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

I Beijing sitter Xi Jinping, Den røde keiser. Hans prosjekt er å få totalitarismen til å fungere. Han har allerede full kontroll i hjemlandet, og den globale innflytelsen hans øker for hver dag. Andre land slåss nesten om å få hylle Folkerepublikken.

Beijing påtvinger ikke sin egen politiske modell på andre. De krever noe helt annet: stillhet. Om du vil samarbeide med Kina, må du ikke si noe ugunstig. Skuffer du regimet, risikerer du gjengjeldelser eller utvisning.

Da Nobelprisen ble tildelt menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo, kuttet Kina båndene til Norge i seks år. For å normalisere forholdet igjen, måtte Norge i fjor bekrefte skriftlig at de ikke vil gjøre noe som kan forstyrre den nye harmonien mellom de to regjeringene.

Siden da har landet som bygde sin identitet i resten av verden som forkjemper for demokrati og menneskerettigheter, ikke hatt ett ord å si om menneskerettsovergrep i Kina. Også aktivistgrupper som Greenpeace, Verdens naturfond og Conservation International har tiet om Kinas miljøødeleggelser i Sør-Kinahavet.

Les også

– Det burde vært ramaskrik. Men verden, ikke minst Norge, sitter musestille.

Den moderne tsar in spe

I Moskva sitter Vladimir Putin, en moderne tsar in spe. Han har mindre makt å leke med enn vennene i Beijing, men han kan høste beundring for å demonstrere Russlands krefter overfor Vesten – en del av verden som er fiendtligsinnet til russerne, det er i hvert fall det de får høre.

Putin kan ikke håpe å oppnå en like dominerende stilling som Xi, men han kan ødelegge og så splid mellom demokratiske land. Det gjør han ved å bruke sosiale medier til å hisse til fiendskap mellom befolkningsgrupper og undergrave tillit og demokrati.

Det er ikke overraskende at friheten har fiender. Det som er tragisk, er at friheten ikke blir forsvart, når vi burde ha sett aktiv motstand.

Etter skytingen ved Marjory Stoneman Douglas High School i Florida 14. februar tok det bare én time før en storm av meldinger fra Russland-styrte Twitter-kontoer satte amerikanerne opp mot hverandre i spørsmålet om våpenkontroll.

Den fraværende leder av den frie verden

I Washington sitter Donald Trump, fraværende leder for den frie verden. Han er selv en mann med autoritære instinkter og ser ut til å beundre ledere som Xi og Putin for deres virile makt.

I stedet for å ta til motmæle mot deres angrep på frihetens grunnprinsipper, retter han sinnet sitt mot de samme grunnprinsippene. Angrep mot pressen er blitt dagligdagse hendelser. Han bruker løgner som politisk instrument. Han gjør sitt beste for å undergrave respekten for rettssikkerhet og opprettholdelse av lov og orden.

Les også

Trumps parti er ett av 300 som hyller Kinas kommunister

I Brussel sitter en tafatt koalisjon av europeiske demokratier, distrahert av brexit, populisme og indre spenninger i EU. De er avhengige av energiforsyning fra Russland, men situasjonen er fastlåst. Handel og kapital er hevet over andre interesser i Kina.

I 2017 nektet Ungarn ved to separate tilfeller å underskrive et brev fra EU som fordømte tortur av menneskerettsforkjempere, og Hellas nedla veto mot en EU-erklæring til FNs menneskerettighetsråd som kritiserer Kinas håndheving av menneskerettighetene.

De forvirrede ledere for mindre land

I press mellom diktatur og demokrati sitter de forvirrede lederne for mindre land. Australia og New Zealand er de største satsningslandene for Kinas kampanje for å påvirke medier, politikk og universiteter. Myndighetene i disse landene strever med en reaksjon, men får mer likegyldighet enn støtte fra vennene sine.

I Sentral-Europa lar land med fremdeles svak demokratisk kultur seg inspirere mer av autoritære teorier enn av frihetsprinsipper. Polen har vedtatt en lov som forbyr ytringsfrihet om holocaust, også innen akademisk forskning. I Ungarn former statsminister Victor Orbán et ettpartienevelde, der folk er redde for å si hva de mener. Tsjekkia, som har kjørt seg fast i politisk fusk, beskrives som «et demokrati uten demokrater».

Demokratiene svikter friheten

Det er ikke overraskende at friheten har fiender. Det som er tragisk, er at friheten ikke blir forsvart, når vi burde ha sett aktiv motstand. Vi sviktes av USA, Ungarn og Polen og deres like, og også av EU og Norge.

For en fri verden finnes, en verden som tilbyr innbyggerne frihet, rettsikkerhet og gjensidig tillit. Denne verdenen er nå forvirret av tvil. Demokratiene må samle seg til forsvar for friheten, men de klarer ikke å finne en felles stemme. EU burde lede an, men er splittet og får det ikke til. USA burde lede an, men trekker seg tilbake i snever egoisme. Kreftene er på det selvsikre autokratiets side. Det krever en konfrontasjon, men hvem tør å gjøre det?

Stein Ringens sist publiserte bok er «The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century.» Denne artikkelen ble først publisert i Los Angeles Times.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. EU
  2. Demokrati
  3. Kina
  4. Russland
  5. USA
  6. Polen
  7. Donald Trump