Debatt

Skole er mer enn eksamen | Harald Høiback

 • Harald Høiback
  oberstløytnant og påtroppende nestkommanderende ved Forsvarets museer

Museumsbesøk bør være en del av undervisningsplanen hvis det skal være vellykket, og ikke bare gi tomme kalorier, mener artikkelforfatter. Her fra Oscarborg festning, som rommer ett av Forsvarets museer. Foto: Terje Gustavsen

Ukene i juni kan benyttes til å introdusere elevene for verden utenfor skoleporten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har med interesse fulgt diskusjonen om innholdsløse dager i den norske skolen i juni. Som Aftenposten skrev 15. juni: «Juni er en tullemåned i norsk skole. Alle skjønner at det er begrenset læringsverdi i å se en romantisk komedie eller grille pølser i skolegården.»

Oberstløytnant Harald Høiback er påtroppende nestkommanderende ved Forsvarets museer.

Jeg skal ikke mene noe om hvorfor det er slik, men komme med et konstruktivt bidrag. Først må vi imidlertid minne hverandre på at hensikten med skolegang er å forberede elevene på livet etterpå. De skal gjøres i stand til å lære også etter at de har gått ut av skoleporten for siste gang.

Skolen skal også bidra til å gjøre de unge til gagns mennesker. Pensum og eksamen er viktige virkemidler for å nå disse målene, men ikke de eneste.

Unngå tomme kalorier

Selv om ukene i juni ikke kan fylles med klasseromsundervisning, kan de brukes til noe viktigere. De kan benyttes til å introdusere elevene for verden utenfor skoleporten, for eksempel gjennom å besøke oss på museum. For å unngå at dette kun blir tomme kalorier på timeplanen er det imidlertid viktig med noen forholdsregler.

 • En elev skriver: En skoledag i mai: Antall timer: 6,45. Mengde undervisning: 1,15.

For det første må museumsbesøket være en del av undervisningsplanen. Å gå på museum bør ikke være noe man gjør i panikk når juni plutselig dukker opp på kalenderen. Inntrykket er at lærere er ganske flinke til å planlegge slike turer, men likevel er det verdt å nevne.

For det andre bør museet involveres i forarbeidet. Hvorfor kommer klassen? Og hva har preget diskusjonene om dette temaet i timene? Er det noen «utstikkere» museumsguiden kan gripe fatt i? Berøres noen av diskusjonene som har gått i klassen, vil det øke utbyttet.


Gjenvisitt på fritiden

For det tredje bør elevene ha mulighet til å ta opp tråden igjen. Mange av inntrykkene man får på museum bærer ikke frukter umiddelbart. Om elevene skulle slite med å få et spørsmål ut av hodet, må de kunne få museet i tale igjen. Det kan gjøres ved å ta kontakt, bruke våre publikasjoner og ressurser på nettet, eller ved å komme på gjenvisitt. Gjerne på egen fritid.

Det fjerde er å legge langsiktige planer som strekker seg gjennom flere klassetrinn. Man kan besøke museer for å få substans og materialitet på den industrielle revolusjon. Man kan komme igjen for å se hvordan dette fikk føringer på moderne krig, og igjen for å se hvor teknologien kanskje bringer oss i fremtiden.

Følg nysgjerrigheten!

Det femte og siste tipset er å unngå å legge for mye vekt på de fire første. La nysgjerrighet og vitebegjær få rom å boltre seg i. Ikke ha for bestemte oppfatninger om hva elevene bør ta med seg hjem fra besøket. Vi er forskjellige, og ulike museale stimuli kan slå an ulike strenger hos de besøkende.

Det finnes både kunnskap og holdninger verdt å ha som ikke måles på eksamen. Aktiviteter utenfor skoleporten, som museumsbesøk, er derfor ikke symptomer på skolens juniproblem, men en del av løsningen. Vi som jobber på museum kan skrive under på at empati, vitebegjær og nysgjerrighet kan blusse opp hos alle og enhver, også i juni.

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Undervisning
 3. Museum
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Museene som ikke tør å være modige

 2. KULTUR

  Guide: Her er museene som ikke er «stengt»

 3. SID

  Å flytte eksamen til før russetiden er ikke ansvarlig politikk

 4. KOMMENTAR

  «Det er for vanskelig ikke å være et A4-barn i norsk skole »

 5. SID

  Ikke alle får sitte i det klasserommet med deg! | Henriette Borghov & Signe M. Krüger Birks

 6. ØKONOMI

  -Equinors navneskifte bare tynn PR