Næringslivet tilbyr en grønn gavepakke for transportsektoren | Kristin Skogen Lund

  • Kristin Skogen Lund
    Kristin Skogen Lund
Nærings- og nyttetransporten står for to tredjedeler av utslippene av klimagasser. Nå står 25 næringsorganisasjoner klare til å forhandle om en miljøavtale.

Regjeringen og Stortinget må gripe muligheten når et samlet næringsliv mobiliserer for en løsning som skal bidra til å innfri klimaforpliktelsene for 2030.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi i næringslivet er klare til å forplikte oss på utslippskutt i nyttetransporten i en bindende miljøavtale med myndighetene. Forutsetningen er at vi kan bruke pengene vi selv betaler i CO₂-avgift til utslippsreduserende tiltak.

Politikerne ønsker grønt skifte i transportsektoren, men de vet ikke helt hvordan. Ambisjonen er satt i Jeløya-plattformen – transportutslippene skal halveres innen 2030. I Nasjonal transportplan er det satt spesifikke og tidsbestemte mål for teknologiskift i alle transportformer.

Transportsektoren slipper ut mest

Problemet er bare at fremtiden ikke kan vedtas. Vi må skape den sammen, og da trengs det nye effektive virkemidler.

Transportsektoren er den sektoren i Norge som bidrar med størst utslipp av klimagasser. Nærings- og nyttetransporten står for to tredjedeler av utslippene – og utslippene har økt jevnt og trutt siden 1990. Vi snakker om lastebiler, varebiler, busser, ferger, skip, anleggs- og landbruksmaskiner og fly.

Bedriftene trenger incentiver

I klimapolitikken har fokuset så langt vært rettet mot personbilparken – hvor elbilene nå omsider er i ferd med å vinne frem i markedet. Årsaken er den såkalte «elbilsatsingen», som i 2017 utgjorde seks milliarder kroner i årlige reduserte inntekter for staten.

Vi snakker om vridninger i avgiftssystemet som gjør elbilene konkurransedyktige i markedet, fritak for bom- og fergeavgifter og tilgang til kollektivfelt og gratis parkering. Politikken virker, og befolkningen responderer. Nå er tiden kommet for å gi tilsvarende incentiver til bedriftene.

Les også

Stena Line vil kutte utslipp i Oslo: Fergen Stena Saga går over til landstrøm hvis rederiet får støtte til å redusere utslippene

Felles initiativ fra transportsektoren

25 samarbeidende næringsorganisasjoner, som omfatter hele bredden i transportsektoren med mer, har samlet seg bak et felles initiativ som må ansees som en gavepakke til politikerne for å oppnå utslippskutt i næringstransporten.

Siden 2015 har vi jobbet målrettet med forslaget om å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.

Inspirasjonen har vi hentet fra NOx-fondet, som har vært i operativ drift siden 2008 og som har sørget for at Norge nå innfrir våre forpliktelser i Göteborg-protokollen. Nå vil vi gjøre det samme med CO2 i nyttetransporten.

Medlemsavgift til CO2-fond

I miljøavtalen med staten er vi villig til å påta oss konkrete utslippsforpliktelser for næringstransporten i avtaleperioden, med påfølgende sanksjoner dersom avtalen misligholdes. Forutsetningen er at bedrifter som melder seg inn i CO2-fondet kan betale en medlemsavgift til fondet, i stedet for CO2-avgift til staten.

De samme bedriftene kan i neste omgang søke støtte fra fondet til merkostnader ved investering i klimavennlige transportløsninger. Fondet bør styres av næringslivet selv, for å sikre eierskap, engasjement og mobilisering.

Les også

Denne skorsteinen forurenser like mye som 13.000 biler

Staten får garanterte utslippskutt

Ordningen gir nødvendige utslippskutt fra næringstransporten, uten å ramme konkurransekraften til bedriftene. Staten får garanterte utslippskutt, mot lavere inntekt fra CO2-avgiften.

I praksis handler dette om å bruke inntekten fra CO2-avgiften til å redusere utslipp, mens den fortsatt er der. Noen vil sikkert bekymre seg for bortfall av inntekt fra denne avgiften til statskassen, men lykkes vi med å halvere utslippene fra transportsektoren, vil statens inntekter fra CO2-avgiften uansett være halvert i 2030.

Anbefalt av Regjerings ekspertutvalg

Forslaget om CO2-fond var ett av få konkrete tiltak som ble anbefalt av Regjeringens eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i 2016. Statsminister Erna Solberg inviterte næringslivet til et samarbeid for å utforme CO2-fondet på NHOs årskonferanse i 2017. I ettertid har Stortinget vært utålmodige med å få forhandlingene i gang.

Vi håper det gjør inntrykk at 25 næringsorganisasjoner nå står klare til å forhandle om en miljøavtale. Ingen av oss greier denne jobben alene. Både myndigheter og næringsliv må bidra. Næringslivet tilbyr forpliktelse, mobilisering, utrulling av klimaløsninger, konkurransekraft og private arbeidsplasser.

Jeg kan ikke fatte annet enn at Regjeringen og Stortinget må gripe muligheten når et samlet næringsliv mobiliserer for en løsning som skal bidra til å innfri klimaforpliktelsene for 2030.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter