Ingen effekt på sykefraværet av ny medisinsk vurdering. Forsøket var dømt til å mislykkes | Erik L. Werner

  • Erik L. Werner
Så lenge ingen politikere våger å røre de økonomiske betingelsene, vil vi ha det samme sykefraværet som vi stort sett har hatt i de siste 30 årene, mener fastlege og professor i medisin, Erik L. Werner.

Var hele prosjektet et «spill for galleriet»?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten har omtalt et forsøk i Hordaland hvor langtidssykmeldte skulle få ny medisinsk vurdering av uavhengig lege. Forsøket hadde ingen påvirkning på sykefraværet.

Resultatet er ikke overraskende. Ikke fordi en ny medisinsk vurdering ikke kan være nyttig, men fordi studien ble detaljstyrt av oppdragsgiver – Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Erik L. Werner er fastlege og professor i medisin.

Vi var flere som allerede i utgangspunktet sa tydelig ifra at dette prosjektet ikke kunne lykkes. Det er tre grunner til det:

  1. Ny vurdering etter 6 måneder er altfor langt ut i forløpet, svært få kommer tilbake til jobb etter så langt sykefravær
  2. NAV-legene hadde ingen styringsmyndighet, men skulle kun gi anbefalinger og råd tilbake til behandlende lege
  3. Pasienter kunne velge å takke nei til den ekstra medisinske vurderingen.

Med disse forutsetningene, som oppdragsgiver krevde gjennomført til tross for forskningsfaglige råd, var prosjektet dømt til å mislykkes.

Les også

Les mer: Ekstra-sjekk hos Nav senket ikke sykefraværet

Myndighetene skal ha honnør for å for første gang gjennomføre en pilot før nye ordninger implementeres med ukjent kostnad og verdi. Man kan imidlertid spørre seg om hele prosjektet var et «spill for galleriet», om man egentlig ønsket en slik endring av regelverket, ettersom man altså iverksatte et forsøk uten realistisk forventning om positivt resultat. Og: visste politikerne dette, eller var direktoratet enerådende i dette premissgrunnlaget?

Til syvende og sist har vi nå sannsynligvis nok kunnskap om mekanismene i sykefraværet til å kunne dirigere det slik myndighetene måtte ønske. Så lenge ingen politikere våger å røre de økonomiske betingelsene, vil vi imidlertid ha det samme sykefraværet som vi stort sett har hatt i de siste 30 årene.