Turbandagen ufarliggjør annerledeshet – nå trenger vi en norsk hijabdag! | Thomas Haile

Mange mennesker ville prøve turban da sikhene arrangerte "Turbandagen" i Oslo i forrige uke.

Selv om jeg ikke tror at en hijabdag i Norge ville vekke like stor oppmerksomhet, ville det vært spennende å få sett et engasjement rundt et lignende konsept.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Lørdag 16. april var vi igjen vitne til en turbandag i Oslos gater –for syvende år på rad. Omtrent 3000 engasjerte nordmenn deltok på turbandagen i år, og på Facebook – eventet til arrangementet var det over 5000 nordmenn som viste sin interesse.

Gjennomgående for den norske turbandagen er at det på denne dagen blir utdelt flere tusen turbaner i alle farger og slag. Ifølge arrangørene skal den norske turbandagen bidra til å ufarliggjøre annerledeshet. Dette synes jeg er utrolig flott, og et godt arrangement av sikhene i Norge, spesielt i Oslo.

Etter å ha vært innom deres Facebook-event og hjemmeside, slo tanken meg, som norsk muslim, om et lignende arrangement med en norsk «hijabdagen» ville vakt like stor oppmerksomhet. Trolig ikke.

Menn forpliktet

Hijab blir ifølge flere studier sett på som et undertrykkende plagg mot muslimske kvinner, ettersom de er pliktig til å bære dette, mens muslimske menn ikke er det.

Thomas Haile

Blant sikhene er det derimot menn som i hovedsak er forpliktet til å bære turban, og spørsmålet som da reiser seg hos meg er hvorfor ikke dette da også blir sett på som et undertrykkende plagg mot mannlige sikher?

Egen hijabdag

Selv om jeg ikke tror at en hijabdag i Norge ville vekke like stor oppmerksomhet, ville det vært spennende å få sett et engasjement rundt et lignende konsept. Ville den norske befolkning vært like begeistret og i kledd seg sjal i alle dets farger og fasonger? Trolig ikke. Men det vil jo vise seg hvis et slikt arrangement blir holdt, noe jeg tror det vil, om ikke altfor lenge.

Kanskje vil Norge være å finne på listen i 2017 blant de allerede 140 landene som arrangerer Verdens hijabdag årlig den 1. februar. Denne dagen har, i likhet med turbandagen, som ett av sine formål å ufarliggjøre ting man har mindre kunnskap om.

Verdens beste?

«Verdens beste land å være annerledes i», var ett av mange sitater som var å finne på hjemmesiden til den norske turbandagen. Selv om jeg kan si meg nesten 100 prosent enig i dette, mener jeg at et slikt tilfelle ikke er gjeldende for alle, deriblant norske muslimske kvinner som bærer hijab. Dette fordi de selv rapporterer å føle seg ekskludert, urettferdig behandlet, ha vanskeligheter med å finne jobb, og så videre.

Ufarliggjøre

De siste årene har vi vært vitne til en bølge av muslimske kvinner med hijab som sliter med å få jobb. En av dem stilte på intervju og fikk tilbud om jobben, men på betingelse av at hun tok av seg hijaben.

Min etnisk norske kone var også et offer i Oslos gater, da hun ble skjelt ut for å være en landsforræder og sviker, kun fordi hun bar hijab.

Uansett tror jeg at den norske befolkningen ville ha utbytte av å være vitne til en fremtidig hijabdag i Oslos gater, spesielt da dette i likhet med turbandagen vil bidra til å ufarliggjøre annerledeshet.

Les mer:

Ønsker å ufarliggjøre turban

Erna Solberg:

Les også

- Jeg liker ikke at barn bruker hijab.

Turbanrekord på Rådhusplassen