Debatt

Kort sagt, fredag 30. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Søndagsåpne butikker, boligbygging og miljøvennlige tog. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Frp: Et fortsatt rungende ja til søndagsåpent

Fremskrittspartiet har alltid ment at det er mange gode grunner til å tillate søndagsåpne butikker. Det mener vi fortsatt.

Spesielt nå i ferietiden er det mange av oss som ser nytten av at butikker burde få holde åpent dersom de selv ønsker det.

Det handler først og fremst om oss forbrukere. Hvorfor skal ikke folk få handle ting når folk har lyst til å selge?

Muligheten for å holde søndagsåpent handler også om at det er mange butikker som er avhengige av stor omsetning i sommerhalvåret for å overleve. I dag er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre om vanlige butikker får holde åpent på søndager, og det gjelder også kun i turistkommuner.

Jeg forstår ikke at dette skal være noe vi politikere skal sitte og bestemme. Det finnes grenser for politikk.

I ferien er det mange unge med stor arbeidskapasitet som har ordnet seg sommerjobb. Flere av disse ville helt sikkert også satt pris på om søndagen var en arbeidsdag. Slik kunne de tjent mer penger eller tatt ut fridagene sine på andre dager enn på søndager.

Frp har det siste året fremmet flere forslag om søndagsåpne butikker, både på generelt grunnlag og som følge av pandemien. Alle er blitt stemt ned i Stortinget.

En gang i tiden ville Frp fjerne bestemmelsen om at dagligvarebutikker ikke fikk holde åpent på hverdager etter klokken 17. Forslaget ble først latterliggjort, deretter motarbeidet, og til slutt ble det tatt som en selvfølge. Det samme tror vi om søndagsåpne butikker.

Det bør være en selvfølge at norske politikere gjør livet lettere for folk, ikke vanskeligere.

Silje Hjemdal, stortingsrepresentant (Frp)


Økt boligbygging er svaret

I sitt svar til Kjell Kvarekvål gjør styreleder i Tøyen boligbyggelag, Ole Pedersen, samme feilen som en rekke andre som kommenterer prisutviklingen i boligmarkedet. Pedersen ser bort fra den delen av boligbestanden som består av leieboliger. I Oslo er dette om lag 30 prosent av boligbestanden.

Det er riktig, som Pedersen skriver, at boliger som kjøpes av investorer, kan bidra til prisvekst. Men hele denne prisveksten kommer jo i markedet for eierboliger. Disse boligene blir ikke stående tomme. De blir leid ut igjen. Samlet antall tilgjengelige boliger forblir uendret. Det er bare forholdet mellom antall eierboliger og antall utleieboliger som endres.

Tilbudet av eierboliger går ned, og eierprisene øker, mens tilbudet av leieboliger går opp med prisfall som resultat. Eller som i Oslo: Prisveksten i leiemarkedet blir lavere enn i eiermarkedet. Totalt sett vil ikke prisutvikling påvirkes nevneverdig av investorenes oppkjøp.

Investorer må vurdere prisutviklingen i begge markeder. Fallende leiepriser kan gjøre videre oppkjøp uinteressant. I Oslo er boligbyggingen så lav at både eier- og leiepriser stiger. Det eneste som kan stoppe prisveksten i boligmarkedet, er økt boligbygging.

Det har kommunikasjonsdirektøren i JM, Kjell Kvarekvål helt rett i. Pedersen, som overser leiemarkedet, tar feil.

Kjell Senneset, tidligere sjeføkonom, Prognosesenteret


Hvorfor blir tog nedprioritert?

Biler, busser og fly kan krysse grensen på tross av koronapandemien, men ikke det mest miljøvennlige alternativet, som er tog. Hverken Kornsjø, Charlottenberg, Storlien eller Bjørnfjell har grensekryssende tog. Det går, kort sagt, ingen tog over grensen.

Jernbanedirektoratets begrunner dette med lav etterspørsel og at regjeringen ikke prioriterer å sette inn ressurser for å sjekke togpassasjerer ved grensen.

Det som er merkelig, er at busser og fly som krysser grensen, er fulle. Så behovet er der tydeligvis. Men når ressurser ikke settes inn på jernbane, blir dette jo en negativ spiral. Forurensende fly, biler og busser får ressurser, men altså ikke miljøvennlige tog!

Miljøpartiet Venstre sitter i regjering og har klima- og miljøministersetet. Det er nærliggende å spørre dem hvorfor de ikke klarer gjøre sin innflytelse gjeldende og sørge for at også tog kan krysse grensen.

Hvorfor blir tog, nok en gang, nedprioritert?

Geir Anders Langangen og Kim Pilgaard, togentusiaster


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Søndagshandel