Debatt

Drapsvåpen til salgs på Finn.no

  • Erlend Balsvik, leder for Den internasjonale juristkommisjons utvalg for personvern, kommunikasjons- og ytringsfrihet
Sjefen for politiet i Orlando, John Mina, gikk på pressekonferansen dagen etter terrorangrepet på Pulse Club detaljert gjennom de 49 drapene. Udåden ble gjort med lovlig innkjøpt halvautomatisk skytevåpen - som også kan kjøpes i Norge..

Oppfyller staten sine forpliktelser når effektive drapsvåpen kan innehas av sivile, spør Erlend Balsvik

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tragedien i Orlando gir grunn til å reflektere over både amerikansk og norsk våpenlov. Våpenet som ble benyttet på Utøya i 2011 var, i likhet med våpenet som ble benyttet i Orlando, fullt lovlig anskaffet.

Som vi så tragisk fikk erfare, den gang som nå, er en halvautomatisk rifle et svært effektivt drapsvåpen, særlig i kombinasjon med et stort magasin. De kalles «assault rifles» på engelsk. At våpenet i begge tilfeller var «sivile» utgaver, later ikke til å ha hatt noen begrensende effekt på skadeomfanget.

Etter drapene på Utøya var det nærliggende å tro at det ville bli satt en effektiv stopper for salg av halvautomatiske skytevåpen i Norge. Våpenlovens system ble da også gjenstand for utredning, og lovutvalget avga sin innstilling i desember 2011. Et mindretall gikk inn for sterkere tekniske restriksjoner (fast magasin med begrenset antall skudd) mens flertallet ville beholde ordningen med en liste over tillatte halvautomatiske rifler som «ikke fremstår som særlig farlig og som har et aktverdig anvendelsesområde».

Magasiner med 60 patroner

På denne listen over tillatte våpen finner man blant annet Colt AR-15. En AR-15 er videreutviklet versjon av M-16 riflen, som de amerikanske styrkene brukte blant annet i Vietnam. Det synes kurant å få kjøpt magasiner som tar 60 patroner til slike rifler på nett.

Det var ifølge ulike nyhetskilder akkurat en slik rifle Omar Mateen brukte i Orlando i helgen. Den samme våpentypen er blitt benyttet ved flere tidligere massedrap i USA. Spørsmålet som da reiser seg er om AR-15 er et våpen som «ikke fremstår som særlig farlig og som har et aktverdig anvendelsesområde».

Mange later til å la seg opprøre av den liberale våpenlovgivningen i USA, og det kan være gode grunner til det.

Men hvis man mener at det er våpnene som er årsak til den høye frekvensen av drap, bør man også spørre om norsk våpenlovgivning, eller forvaltningen av denne, er i betryggende stand.

Norge har en høy andel våpen pr. innbygger. Likevel har vi gjennomsnittlig få drap i Norge. Man må derfor kunne anta at det er flere andre voldsfremmende faktorer til stede i USA, til forskjell fra i Norge. Imidlertid kan vi ikke utelukke at slike faktorer også vil gjøre seg gjeldende i de skandinaviske land i tiden som kommer, og vi vil i så fall kunne oppleve en mer uheldig utvikling.

I Sverige har antall voldelige drap økt fra 68 til 112 i perioden 2011 til 2015, ifølge offisielle statistikker.

Dette er ikke nødvendigvis drap begått med halvautomatiske rifler, men det forteller noe om hvilken retning voldshyppigheten går i vår del av verden. Etter 2011 er for øvrig Norges fredfulle statistikk begrenset til normalår.

I USA anses det som en konstitusjonell rett å få bære våpen. Det står imidlertid ingenting om dette i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Derimot står det at enhver har rett til frihet og sikkerhet. Spørsmålet er om staten oppfyller sine forpliktelser i så henseende når effektive drapsvåpen kan innehas av sivile.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Neppe forbud mot halv-automatiske militærvåpen

  2. Krever strengere våpenlovgivning

Les mer om

  1. Utøya
  2. Drap
  3. USA
  4. Orlando-terroren