Debatt

Hva er pandemibekjempelsens akilleshæl?

  • Stig S. Frøland
    Stig S. Frøland
    Professor i medisin
En tredje dose vil ikke nødvendigvis løse immunsviktgruppens problemer, skriver Stig S. Frøland. Han er professor medisin og spesialist i infeksjonssykdommer.

En ganske stor gruppe har ingen grunn til å feire gjenåpningen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge har nettopp åpnet opp samfunnet under store fanfarer. En ganske stor gruppe i samfunnet har likevel ingen grunn til å feste, nemlig de omkring 200.000 pasientene som har alvorlig immunsvikt i en eller annen form.

Disse pasientene har større risiko for alvorlig covid-19-sykdom enn resten av befolkningen. Samtidig svarer de ikke normalt på vaksinasjon på grunn av sitt svekkede immunsystem.

Derfor har myndighetene besluttet, på linje med flere andre land, å vaksinere denne gruppen med en tredje dose.

Dårligere beskyttelse

Men en tredje dose vil ikke nødvendigvis løse immunsviktgruppens problemer. Nye studier har vist at mange av pasientene heller ikke svarer på en tredje dose. Et eventuelt svar kan også være svakere enn normalt.

Det er derfor grunn til å frykte at beskyttelsesgraden av vaksinasjon er dårlig i denne gruppen.

Disse pasientene vil måtte leve i en vedvarende isolasjon som vil være en betydelig belastning. Likevel vil de kunne bli smittet og få alvorlig sykdom så lenge koronaviruset sirkulerer i samfunnet i betydelig grad. Slik vil situasjonen være inntil den store majoriteten er vaksinert.

Mutasjoner

Denne uholdbare situasjonen medfører ikke bare en trussel mot immunsviktgruppen, men mot hele samfunnet. Nye undersøkelser tyder på at covid-19-infeksjon hos en immunsviktpasient kan vedvare over lengre tid.

Da er betingelsene til stede for at viruset kan utvikle en rekke mutasjoner. Dette vil øke dets smittsomhet og svekke effekten av vaksiner overfor det muterte viruset som så spres videre.

Kanskje flere av de mutantene som i dag sirkulerer, nettopp er utviklet på denne måten?

En manglende beskyttelse av immunsviktgruppen vil slik kunne slå tilbake på pandemibekjempelsen i hele samfunnet. Eventuelt kan det føre til nye restriktive smittetiltak.

Det er derfor i alles interesse å vaksinere seg, også de mange som regner pandemiviruset som ufarlig for dem selv.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Gjenåpningen