Debatt

Oslopakke 3 er en varslet krise. Vi må lære av Sverige.

 • Bård Norheim
  Bård Norheim
  Forskningsleder i Asplan Viak
Problemet med dagens bompengefinansiering er at den ikke er økonomisk bærekraftig. Den svekker mulighetene for å finansiere mer miljøvennlig transport, skriver debattanten.

Dagens utfordringer for Oslopakke 3 kan ikke løses uten å gjøre noe med rabattene for elbiler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslopakke 3 sliter økonomisk. Inntektene svikter. Mange prosjekter er blitt dyrere enn antatt.

Ifølge Aftenposten kan det mangle rundt 10 milliarder kroner for å finansiere planene som ligger inne i dagens avtale. Det er kritisk. Problemet vil bare vokse seg større jo flere som skaffer seg elbil.

Det fører ikke bare til manglende inntekter, men det gir også økt biltrafikk. Det er stikk i strid med de målene politikerne har satt seg om nullvekst i biltrafikken.

Inntektene svikter

Oslo skiller seg ikke mye fra andre områder som har satset på bompengefinansiering. Store rabatter for elbiler kombinert med en sterkt økende elbilandel ødelegger mulighetene for å få til en mer miljøvennlig transport i byene. Riktignok er elbilene mer miljøvennlige, med mindre klimautslipp, men det hjelper lite hvis inntektene til å bygge opp attraktive alternativer til bilen svikter.

Målsettingene om nullvekst i biltrafikken er ikke først og fremst et klimamål, men et mål om å spare samfunnet for store kostbare veiinvesteringer i takt med trafikkveksten.

Analyser i forkant av nullvekstmålet viste at det er minst dobbelt så dyrt å bygge ut en bilbasert trafikkvekst som en miljøbasert vekst med kollektivtransport, gange og sykkel.

Samlet for de ni største byene vil en kunne spare rundt 150 milliarder kroner ved nullvekst i biltrafikken.

Men det er en varslet krise.

En bremsekloss

Vi har i flere prosjekter analysert mulighetene for å nå nullvekstmålet, blant annet i Oslo, Trondheim og Buskerudbyen. I alle disse byområdene fant vi at den økende elbilandelen var en bremsekloss for målet om redusert biltrafikk.

I Trondheim og Oslo ga den økende elbilandelen isolert sett en økt biltrafikk på rundt fire prosent. I tillegg vil inntektene fra bomringen mer enn halveres hvis elbilsubsidiene i bomringen ikke avvikles.

Det vil gi ytterligere trafikkøkning hvis det er kollektivprosjektene som kuttes.

Økt biltrafikk og mer kø

Problemet med dagens bompengefinansiering er at den ikke er økonomisk bærekraftig. Den svekker mulighetene for å finansiere mer miljøvennlig transport. Den gir økt biltrafikk og mer kø på veiene. Den er heller ikke sosialt bærekraftig.

Det er gjort flere analyser av fordelingsvirkninger av bompenger. Disse viser at flere med høy inntekt har elbil og dermed nyter godt av rabattene i bomringen. I Bergen betaler høyinntektsgrupper i snitt 20 prosent mindre i bomringen enn de med lavest inntekt. I Grenland betaler de 30 prosent mindre enn de med lavest inntekt.

Det er trengselen fra bilene som er problemet

Hvis inntektssvikten fra bomringene skal dekkes med økte satser, vil denne forskjellen øke.

Dagens utfordringer for Oslopakke 3 kan ikke løses uten å gjøre noe med rabattene for elbiler. Da kan vi kanskje lære noe fra vårt naboland Sverige. I Stockholm har de også en bompengeordning, med såkalt «trengselsskatt», men uten rabatt for miljøbiler. Fordi det er trengselen fra bilene som er problemet. Det er det også i Oslo!


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

 1. Trafikkplan med milliardunderskudd: Så mye kan bompengene øke

 2. Kan Arbeiderpartiet støtte høyere bompengesatser?

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Elbil
 3. Bompenger
 4. Oslo
 5. Oslodebatt