Kort sagt, fredag 26. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Universitetene og Ukraina. Personlighetstester. Leiemarkedet. Her er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Pinlig taust om Ukraina

Få timer fra Oslo dreper et mer og mer helfascistisk regime mødre og barn, bomber skoler og hospitaler og er mistenkt for systematiske overgrep mot krigsfanger og bruk av tortur. Vi vet ikke hva som skjer med dem som blir tvunget til å flykte inn på russisk territorium. Internasjonale medier rapporterer om de mest ufyselige overgrep mot kvinner.

Russland er blitt en verkende byll blant nasjonene, en bekreftelse på landets tilbakeliggenhet, nok et tegn på at Russland aldri er blitt en del av Europa. Vi står overfor et sivilisasjonsfall, svøpt i reaksjonær kristendom, som bringer tankene hen på de mørkeste periodene i europeisk historie.

I denne situasjonen – hvor er universitetene? Arbeiderpartipolitikerne Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen reiser til Ukraina for å vise sin solidaritet. Men hvor er rektorene Margareth Hagen, Svein Stølen og Dag Rune Olsen? Enn høyskolene? Med unntak av Oslo Met hører vi ikke et knyst.

Hvor er de brede offentlige forelesningsseriene om ukrainsk politikk, historie og kultur? Hvor er stipendordningene for ukrainske forskere og studenter? Samarbeidsavtalene med ukrainske universiteter?

Fra mine utenlandske universitetskontakter hører jeg jevnlig om hva de gjør for å hjelpe. Hvorfor så pinlig taust fra Norge?

Bernt Hagtvet, Oslo

Innleggsforfatteren jobber ved Universitetet i Oslo og Oslo nye høyskole. Han skriver her som privatperson.


Har personlighetstester noen hensikt?

Professor Paul Moxnes svarer 20. august på mitt debattinnlegg om personlighetstester i Aftenposten 16. august. Han fastholder at personlighetstesting i seleksjonssammenheng ikke har noe for seg.

Omfattende forskning støtter eksistensen av relativt sterke sammenhenger mellom personlighet som helhet og jobbprestasjoner. Spørsmålet er hvorvidt testing i seleksjonssituasjoner klarer å fange opp dette på en gyldig måte.

Robert P. Tett og Daniel V. Simonet (2021) viser at sammenhengene mellom personlighetsmålinger og jobbprestasjoner slett ikke påvirkes likt av juks på tvers av studier. De viser blant annet til tre studier hvor sammenhengene ble lite påvirket, seks studier hvor sammenhengene ble redusert og minst fem studier hvor sammenhengene ble sterkere. Andre studier tyder på at juks er en realitet, at konsekvensene av juks er mindre enn mange frykter, men også at problemet kan være økende. Mye gjenstår å finne ut.

Løsningen er å bruke personlighetstestene på en forsvarlig måte basert på jobbanalyse, psykologisk kontrakt med testtaker og med kontrollspørsmål i seleksjonsintervju og i referansesjekk. Ikke at man skal slutte å teste jobbsøkere.

Øyvind Lund Martinsen, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI


Vi treng fleire tiltak på leigemarknaden

Få leigebustader og høge prisar gir ein krevjande situasjon i dei store byane. Vi treng tiltak som kan sikre gode og trygge buforhold for leigetakarane.

Utfordringane i leigemarknaden har utvikla seg over tid, og situasjonen er forsterka med studiestart og generell prisauke. Regjeringa har tatt tak i problema. Blant anna har vi styrka Husbanken, så fleire kan gå frå leige til eige, og vi vurderer Husleigelova som forbrukarlov.

12. august møtte eg ulike aktørar i utleigemarknaden for å diskutere den vanskelege situasjonen og for å få gode råd. Eit felles bodskap frå aktørane var at vi treng meir kunnskap om leigemarknaden.

I Aftenposten 17. august skriv Anne-Rita Andal frå Leigebuarforeninga at dei meiner ny husleigelov hastar aller mest. Husleigelova er sjølvsagt viktig, og vi er allereie i gang med å vurdere den. På kort sikt på må vi også mobilisere fleire småskalautleigarar og auke seriøsiteten i leigemarknaden.

Husleigelova er meir langsiktig. Lova skal stille rimelege krav til utleigar og sikra leigetakarane, og vi vurderer endringar som kan styrka leigetakaranes rettar. Vi skal arbeide vidare med aktørane for å teste ut nye løysingar. I ei ny stortingsmelding om heilskapleg bustadpolitikk vil samanhengen mellom leige- og eigarmarknaden vere eit viktig tema.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), kommunal- og distriktsminister