Kort sagt, torsdag 23. juni

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sol- og vindkraft. Kryssord. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nei, sol- og vindkraft truer ikke forsyningssikkerheten

I Aftenposten 5. juni hevder NTNUs førsteamanuensis i energiomforming og elektromagnetisme Jonas Nøland og professor Jan Emblemsvåg at sol- og vindkraft blir billige energiløsninger gjennom «uansvarlighet». Påstanden bygger på faktafeil og synsing.

Argumentene om kostnader og tilgjengelighet er alt tilbakevist av tre professorer. I et nytt innlegg 20. juni sier de to at «vi gir samtidig fra oss forsyningssikkerheten». Det er grunn til å dvele ved denne og den forrige påstanden om at bruk av sol og vind kan gi blackouts i kraftsystemet.

Det blir mer krevende å ivareta forsyningssikkerheten nå enn før – av flere grunner: deriblant økt elektrifisering, mer fornybar og variabel kraftproduksjon fra sol og vind pluss et våtere og villere klima.

Men nye digitale løsninger gir allerede bedre overvåking og nye muligheter for å håndtere forsyningssikkerhet ved å utnytte fleksibilitet både i kraftproduksjon, forbruk og energilagre. Løsningene bygger på ny kunnskap som bransjen og vi forskere har utviklet. Nå blir det viktig å bygge videre på denne kunnskapen.

Som belegg for påstandene om forsyningssikkerhet viser NTNU-duoen til den selverklærte eksperten Herbert Saurugg. Bruk heller oss som virkelig er eksperter på feltet.

Gerd Kjølle, sjefforsker, Sintef


Det nye kryssordet er ikke morsomt

Etter at Aftenposten startet med et «morsomt» kryssord for tre lørdager siden, er jeg lei meg. Det er ikke morsomt i det hele tatt! Bestefar blir «bestemorforguder», bakere blir «deigyre». Dette er ikke morsomt. Jeg sier stopp! Jeg kan gjerne tenke nytt og forsøke å bli hypermoderne, men her går grensen.

Jeg har alltid gledet meg til lørdagskryssord, men nå er den tiden forbi. Jeg tror ikke jeg er alene om å mene dette.

Berit Fjeldheim