Debatt

Legg bort kebabnorsken!

  • Rina Sunder
    Rina Sunder
    Forfatter
Karakteren Ola Halvorsen i TV-serien Førstegangstjenesten er brukbar i kebabnorsk.

Kebabnorsk er ikke veien å gå dersom målet er å tilkjempe seg en større plass i samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Måten vi snakker på, forteller hvem vi er, men også hvem vi ønsker å være. Vår språkføring sier mye om sosial tilhørighet, alder, kjønn, utdanning og/eller yrke, men også hvilken gruppe i samfunnshierarkiet vi ønsker å identifisere oss med.

Det er naturlig at barn som er født i Norge, snakker perfekt norsk. Å snakke perfekt norsk for en som ikke har det som morsmål, er nesten umulig. En som er født i Norge, har langt bedre forutsetninger, uansett om norsk er eneste språk, eller om barna blir tospråklig fordi foreldrene har et annet morsmål.

I disse mangfoldstider er det desto viktigere å forstå tre grunnleggende forhold for deg som vil opp og frem:

  1. Språk er makt. Språket er det grunnleggende virkemiddelet vi mennesker har for å kommunisere tanker, følelser, fakta og meninger. Gjennom språket beskriver vi våre egne oppfatninger av virkeligheten, påkaller andres følelser og gir dem nye assosiasjoner. I stor grad handler språk om valg av ord og uttrykk. Ordvalget speiler og uttrykker samtidig dine holdninger, interesser og perspektiv. Språket er et effektivt maktmiddel dersom det brukes bevisst. Dersom det brukes ubevisst, kan det være veldig avslørende.
  2. Kebabnorsk er ikke greit. Språket kan gjenspeile din sosiale bakgrunn. Jo mer ubevisst språket brukes, jo mer avslører språkbruken den sosiale bakgrunnen. Samtidig bidrar ubevisst språk til at bevisste samtalepartnere kan etablere et maktforhold til sin fordel. Å ha kontroll på grammatikken er viktig, men like viktig er det å ha kontroll på hvordan språket kan brukes for å få gjennomslag. Å fremme et klart språk handler dermed om å eie sin egen mening. Kebabnorsk er ikke veien å gå dersom målet er å tilkjempe seg en større plass i samfunnet.
  3. Den norske drømmen. For en arbeidsgiver er det en stor ressurs å ha språksikker medarbeider. Få har tid eller glede av å rette opp vanskelig tilgjengelige formuleringer, uforståelig språk eller manglende flyt i meningene. Slurv eller dårlig grammatikk kan gjøre at du ikke oppfattes som seriøs. Dårlig språk svekker skribentens tillit. Å unngå slurv, skrivefeil, orddelingsfeil og kommafeil er i denne sammenhengen det mest grunnleggende virkemiddelet for å nå den norske drømmen.

Kebabnorsk fungerer i mange tilfeller som et bevisst valg av stil og språkbruk. Bruk av slangord kan virke overfor en snever omgangskrets, men gir samtidig uttrykk for hvem man ønsker å være, og hvem man identifiserer seg med. Kebabnorsk kan gi noen snevre fordeler, men kan også gi veldig mange flere ulemper.

God og bevisst kommunikasjon skaper trygghet og tillit i møte med andre mennesker og også fremtidige arbeidsgivere. Det er viktig å bruke språkføringen til å skape de rette mulighetene som oppfyller drømmer. Å velge bort kebabnorsk er et viktig valg på veien til drømmejobben.

Les mer om

  1. Språk
  2. Inkludering