Debatt

Politiet bør spille med åpne kort

 • Habib Kadiri
  Habib Kadiri
  Leder for forskning og politiske retningslinjer i StopWatch UK
En kvitteringsordning gir et bedre grunnlag for å klage på tjenestefeil hos politiet, skriver Habib Kadiri.

En kvitteringsordning er en god løsning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvis en politibetjent stopper deg på gaten, sjikanerer deg, beskylder deg for noe du ikke har gjort eller tatt, og så ransaker deg og ikke finner noen ting – skjedde det virkelig da?

Du har vel rett til å fortelle folk om denne typen svært offentlig misbruk av makt? Men hvordan vil noen få vite det hvis ingen dokumenterer tilfellet? Dette er den enkle, ubestridelige logikken med ideen bak kvitteringsordning.

Vanskelig å bevise rasediskriminering

I Storbritannia oppsto kvitteringsordning (receipt-order) som en plikt for politiet, først og fremst på grunn av press fra første- og annengenerasjon innvandrere som reagerte negativt på bruken av såkalte sus laws (sus = mistanke).

Dette var lover som i årevis tillot politiet å stoppe og ransake personer de mistenkte for å oppholde seg på offentlig sted i den hensikt å begå en kriminell handling.

Politisjefene på den tiden nektet for at det fantes noe rasistisk i at politiet benyttet seg av sus laws. Politistyrken var heller ikke pålagt å skrive rapport om disse anholdelsene, noe som gjorde det vanskelig å bevise rasediskriminering.

Selvsagt klager politiet over enhver ekstra byrde av ansvar som blir pålagt dem

Likevel klarte pressgrupper som West Indian Standing Conference og Scrap Sus Campaign å samle nok beviser til å dokumentere forskjellsbehandling i anvendelse av loven. Etter raseopptøyene i april 1981, som delvis ble utløst av sjokkerende utøvelse av politivold under dekke av sus laws, opphevet regjeringen loven 27. august 1981.

Etterfølgeren – Police and Criminal Evidence Act (PACE) fra 1984 – ga en bedre balanse mellom individuelle rettigheter og politiets makt til å ransake.

Den forpliktet politiet til å lage en skriftlig logg om ransakinger, og til å informere personen som ble ransaket, om retten til å få en kopi. Dessuten må de ved enhver slik personkonfrontasjon registrere etnisiteten til den ransakede personen.

Et bedre grunnlag

Det å loggføre og gi kvittering på stopp og ransakelser gjør oss sikre på at etniske minoriteter oftere enn andre blir utsatt for dette.

For den enkelte som mener seg rasemessig profilert, gir pålegget om å gi ut kvittering et bedre grunnlag for å klage på tjenestefeil hos politiet.

Selvsagt klager politiet over enhver ekstra byrde av ansvar som blir pålagt dem. Typisk protesterer de mot alt som gjør jobben deres litt vanskeligere og personellet litt mer ansvarlige.

Mellom 8 og 17 prosent av ransakingene de siste tiår endte i arrestasjon, ifølge innenriksministeriet i Storbritannia.

Hvis politiets arrestasjonsrate er like dårlig i Oslo som hos britiske politistyrker, er det sannsynlig at mange av de ransakingene de ikke har lyst til å ha papirarbeid med, er unødvendige i utgangspunktet.

Sikrer offentlig innsyn

Hvis politiet ser på seg selv som offentlige tjenestemenn, bør de spille med åpne kort. Oslo politidistrikt må respektere prinsippet om ansvarlighet. Det fungerer best når de er pålagt mekanismer som sikrer offentlig innsyn i det de foretar seg.

Britiske politistyrker er enige i dette synet. De aksepterer kravet om å føre offentlig logg over konfrontasjoner med sivilbefolkningen, fordi de skjønner at det ville være hyklersk å skjule sider av denne praksisen for oss.

Kvitteringsordning er en god og praktisk løsning som Oslopolitiet burde være enige i, også hvis de ønsker tillit fra det folket de hevder å beskytte og tjene.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

Les også

 1. Mener politiet stopper ungdom med minoritetsbakgrunn uten grunn. Vil teste omstridt ordning i Oslo.

 2. Raseprofilering skjer også i Norge. Vi trenger en kvitteringsordning.

Les mer om

 1. Diskriminering
 2. Politiet
 3. Oslo
 4. Oslodebatt