Feil om Store norske leksikon og kjønn

  • Erik Bolstad
23 fagpersoner har sendt klage til Store norske leksikon og skrevet debattinnlegg i Aftenposten. Her svarer sjefredaktøren.

Flere artikler burde være bedre, men vi formidler ikke propaganda, pseudovitenskap og ideologi.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I slutten av november mottok redaksjonen i Store norske leksikon (SNL) et brev fra professor i religionsvitenskap Anne Kalvig og førsteamanuensis i nordisk litteratur Kamilla Aslaksen og 21 andre, med eksempler på endringer de mener bør gjøres i SNLs artikler om kjønn og kjønnsidentitet.

Kritikk og endringsforslag fra leserne står helt sentralt i SNLs redaksjonelle modell, og er en viktig årsak til den store oppslutningen og bruken leksikonet har fått. Slike innspill setter vi derfor pris på. Vi besvarte brevet med takk og informasjon om hvordan vi jobber med fagfeltet.

Kort tid etter fikk Aslaksen og Kalvig publisert et debattinnlegg i Aftenposten hvor de hevder at leksikonet formidler propaganda, pseudovitenskap og ideologi. Det stemmer ikke.

Forbedrer artiklene

Vi mener imidlertid at noen av artiklene våre om kjønnsidentitet på flere måter burde vært bedre, også fordi det angår menneskers livsvilkår og samfunnets oppfatning av dem.

  • Noen av artiklene har lent seg på en sosial forståelse av kjønn uten å samtidig ta inn biologiske perspektiver i tilstrekkelig grad.
  • Andre er for biologitunge, uten nok sosiologi eller psykologi.
  • Noen artikler bør gi leseren bedre innsikt i kildene og det vitenskapelige grunnlaget til kunnskapen som formidles.
  • Artiklene må gi leseren større klarhet i hva som stammer fra psykologisk og hva som kommer fra biologisk forskning.

Vi er allerede godt i gang med et langsiktig arbeid for å forbedre artiklene våre knyttet til kjønn og kjønnsidentitet. Vi jobber på lignende måter med flere andre fagområder som er i rask utvikling og høyt oppe i samfunnsdebatten. Dette involverer blant annet vanlig redigering i henhold til redaksjonell praksis – og pågår fortløpende.

Noe av dette sammenfaller med eksempler som ble påpekt i brevet vi mottok. En annen og mer tidkrevende del av arbeidet er å få inn fagpersoner fra flere vitenskapelige disipliner for å få en god faglig balanse.

Tar ansvar

Som en aktør med stor definisjonsmakt har Store norske leksikon et særlig ansvar for at det finnes faktabasert og balansert informasjon om og for sårbare og marginaliserte grupper.

Transpersoner er særlig utsatt for usaklige påstander og skjevt fremstilt forskning.

Derfor er det viktig for oss å sikre at arbeidet med artikler innenfor dette feltet er grundig og godt. Slik lager vi et leksikon som har verdi for alle.