Kort sagt, fredag 19. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sykkel. Personlighetstester. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En hyllest til sykkelbyen Oslo

De siste dagene har det vært en rekke artikler i Aftenposten om Oslos (manglende) sykkelutbygging. Artiklene omhandler manglende måloppnåelse og at Oslo bare er en sykkelby for de modige. I stedet for å peke på alt som er feil, ønsker jeg å hylle Oslo for endelig å ha tatt steget og blitt en skikkelig sykkelby.

De som har bodd i Oslo en stund, kan ikke unngått å ha sett forskjellen. Nye røde sykkelfelt som brukes av tusenvis av mennesker hver dag på vei til jobb, skole, havbad eller venner. Tilløp til sykkelrush, med kø foran et av lyskryssene i Dronning Eufemias gate.

Massevis av sykler i byens sykkelstativ. Barn på vei til barnehagen som sitter på i lastesykler og sykkelvogn i alle fasonger. Kilometervis med høystandard sykkelvei i Groruddalen.

Det er selvsagt mangler ved Oslos sykkelinfrastruktur, men Oslo har gjort en svært god jobb innenfor vanskelige rammer. For oss som jobber med sykkel, er Oslo blitt et forbilde. Syklistenes Landsforening skal snart kåre årets sykkelby 2022. Vi i Lillestrøm pleier å vinne, men i år ville jeg ha valgt Oslo.

Iver Wien, sykkelansvarlig i Lillestrøm kommune

Ikke bruk personlighetstester til seleksjon

Ved hjelp av en lang rekke håndplukkede forskningsartikler prøver professor Øyvind Lund Martinsen ved Handelshøyskolen BI i Aftenposten 17. august å tilbakevise min påstand i Aftenposten 10. august om at personlighetstesting i seleksjonssammenheng ikke har noe for seg. Det lykkes han dårlig med.

Min primære kilde er ikke den Martinsen viser til, men Morgeson og kolleger 2007b. Dette er en artikkel fra en eminent forskergruppe som helt og holdent tilbakeviser kritikken fra de to forskergruppene Martinsen setter sin lit til.

Ingen av de neste fem neste artiklene Martinsen viser til, handler om personlighetstesting i en seleksjonssammenheng, som var temaet i min kronikk i Aftenposten.

Martinsen hevder at det finnes en rekke studier som tyder på at det ikke er noe problem at mange fordreier sine svar på personlighetstester, og nevner en fra 2007. Men det er kommet mye forskning som viser at juks på tester er et stort problem ved seleksjon (som Landers og kolleger 2011; Griffith og Converse 2011).

Min konklusjon står støtt: Personlighetstester er uegnet til seleksjon.

Paul Moxnes, psykologspesialist, professor i organisasjonspsykologi