Debatt

Misvisende av NRK om nordmenns frykt for migranter og flyktninger | Ottar Hellevik

  • Ottar Hellevik
    Ottar Hellevik
    Professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøkte Torshov transittmottak i Oslo i februar. Her ble de mottat av Efrata Kahsu (t.v) og Zerihun Wubie Gebremedhin, begge fra Eritrea.

Det som preger bildet, er en overvekt av positive holdninger som har forsterket seg gjennom årene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøkte Torshov transittmottak i Oslo i februar. Her ble de mottat av Efrata Kahsu (t.v) og Zerihun Wubie Gebremedhin, begge fra Eritrea.
Ottar Hellevik

Hovedoppslaget i NRK Dagsrevyen fredag 25. august var at «Nesten halvparten av alle nordmenn frykter migranter og flyktninger. ... En velgerundersøkelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt viser at hele 44 prosent mener at disse gruppene utgjør en stor trussel mot Norge.»


Jeg ga for noen år siden ut boken Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger med en rekke eksempler på misvisende presentasjon av meningsmålinger i mediene. Denne saken ville av flere grunner ha fortjent en plass i eksempelsamlingen.

Ødelegger ikke nattesøvnen

For det første er det brukt et spørsmål som er vanskelig å tolke: «Hvor stor trussel utgjør følgende mot Norge?» Så listes det opp ti alternativer som skal vurderes på en skala fra 1-5, der 1 er svært lav trussel og 5 svært høy trussel, med «flyktninger og migranter» som ett av alternativene.

Det er usikkert om svarene avspeiler hvor sannsynlig respondenten tror en negativ hendelse er, hvor alvorlig det vil være hvis den inntreffer, eller hvor dypt en eventuell bekymring egentlig stikker. At «cyberangrep fra andre» er det som nevnes oftest, tyder ikke akkurat på at dette er bekymringer som holder folk våkne om natten.

Strider mot store undersøkelser

Det som uansett er sikkert, er at denne tolkingen er i strid med resultatene fra andre store undersøkelser, som Norsk Monitor fra Ipsos, Statistisk sentralbyrås undersøkelser eller befolkningsundersøkelser fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Her ser en lite til sterk frykt og opplevelse av innvandrere som en trussel. Det som preger bildet, er en overvekt av positive holdninger som har forsterket seg gjennom årene. Dette vil gå frem av en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning som kommer torsdag 31. august, samtidig med en kronikk i Aftenposten.

NRK forundrer

En svakhet ved presentasjonen i NRK, er at det i strid med anbefalt praksis ikke gis mer informasjon om undersøkelsesopplegg og spørsmålsformuleringer. Dette burde en legge ut på Internett når saken har vært innslag i Dagsrevyen.

En annen ting som forundrer, er at NRK med utgangspunkt i en kronikk av Ulf Sverdrup i Dagens Næringsliv 21. august, der flyktninger og migranter overhodet ikke er nevnt, klarer å lage et innslag som bare dreier seg om dette.

Studier av antisemittisme

Det spesielle med alternativet «flyktninger og migranter» er at det refererer til en gruppe som objekt for frykt, mens det ellers henvises til hendelser, som cyberangrep, terror eller epidemier.

Å tillegge alle medlemmer av en gruppe egenskaper som kan gi grunn til frykt, slik spørsmålet impliserer, minner om det som i studiet av antisemittisme eller holdningen til andre minoriteter kalles stereotypier eller fordommer.

Når dette så presenteres i Dagsrevyen slik det ble gjort, må en undre seg over hvordan det oppleves. Ikke av majoritetsbefolkningen, men av norske innvandrere og flyktninger. Hvordan kan det være for dem å få høre at nesten halvparten av alle nordmenn opplever dem som en høy eller svært høy trussel mot Norge?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Innvandring
  2. NRK
  3. Migrasjon