Blå heier på Oslo

Frank Znort Quartet spiller gratis på Blå hver søndag.

Vi har brukt 18 år på styrke kulturlivet her i byen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Andreas Slettholm skriver om oss i Aftenposten 29. september og tegner et bilde av oss som vi ikke kjenner oss igjen i.

Blå har alltid vært en pådriver for et mer seriøst uteliv. Vi mener at seriøse aktører må få drifte under forutsigbare rammer, og at de utfordringer som følger med et variert og mangfoldig uteliv, er noe vi må løse i fellesskap.

Da må debatten også foregå på et saklig nivå. Angrep og kommentarer som ikke henger sammen med virkeligheten, er derfor ingen tjent med. Vi heier på Oslo og har brukt 18 år på styrke kulturlivet her i byen.

Tilsyn uten avvik

At vi er seriøse driftere, er godt dokumentert. Blå var tidlig ute i denne bransjen med å innførte tariff for våre ansatte, og vi var den første kulturscenen som ble miljøfyrtårn, listen er lang. Siden 2015 har vi hatt besøk fra skjenkekontrollørene til næringsetaten i gjennomsnitt to ganger pr. måned, og vi har i tillegg hatt flere tilsyn fra blant annet Skatteetaten og Brann og redningsetaten.

Gode tilbakemeldinger fra disse kontrollene viser at Blå driftes profesjonelt og seriøst. Arbeidstilsynet har uttalt at 80 prosent av kontrollerte skjenkesteder i 2016 hadde avvik. Blå var blant de 20 prosentene som hadde tilsyn uten avvik.

Vi hevder ikke med dette at vi er uten feil, men useriøse/lite profesjonelle er vi ikke.

Vi er ikke useriøse

Utfordringene i Oslos uteliv er komplekse og sammensatte. Å hevde, slik Slettholm gjør, at dette skyldes useriøs drift, er for enkelt, og når det gjelder Blå, direkte feil.

Gjennom sommeren har vi jobbet med å sikre Blå en ny skjenkebevilling. Vår kontakt i denne prosessen har vært med Næringsetaten og politiet, gjennom møter, samtaler og skriftlig dialog. 22. august sendte vi vårt svar til saksbehandler i Næringsetaten. For alle interesserte er det nå mulig å lese dette. Det er nå lagt ut på våre hjemmesider.

Det er dette svaret Næringsetaten viser til når de velger å gi oss skjenkebevilling for det kommende året. Vi skal nå konsentrere oss om å forvalte denne rettigheten på en trygg og god måte i året som kommer, samtidig som vi vil fortsette arbeidet med å bygge en enda mer profesjonell bransje og et enda bedre Blå.


Hard kamp for fortsatt drift på Blå:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter