Bushra Ishaq opplyser Norge | Ervin Kohn

 Bushra Ishaq (bildet) gir oss alle et bedre grunnlag for en mer kunnskapsbasert samtale med muslimer om islam, skriver Ervin Kohn som blant annet leder det jødiske samfunnet i Norge.

Det kan ikke være særlig morsomt å være muslim i Norge i dag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Ervin Kohn
Bushra Ishaq

Det har over år vært et kjør mot både muslimer og deres religion som jeg ikke misunner noen. Presset tar ulike former. Fortegnelser av islam, gruppetenkning om muslimer som potensielle terrorister, debatter om hva muslimske kvinner har på hodet, muslimers lojaliteter og deres norskhet.

«Kjøret» mot muslimene våre

Bushra Ishaq har brukt flere år på en bok som er et godt forsøk på å demme opp for en del av «kjøret» mot muslimene våre.

Muslimer i dagens Norge – hvem er de og hva mener de? har to deler: En statistikkdel basert på den første befolkningsundersøkelsen blant muslimer (til forskjell fra personer med bakgrunn fra muslimske land) i Norge foretatt av et velrennomert institutt.

Det er alltid bedre å ha debatter som er faktabaserte. Det er så lett å ty til myter og tro når fakta mangler. Nå vet vi ihvertfall en del om hva muslimer i Norge mener om likt og ulikt.

Fortegnelser av islam

Den andre delen av boken er et viktig bidrag til den generelle folkeopplysningen. Bushra går i rette med en del fortegnelser av islam.

Naturligvis er det rom for å kritisere boken. Naturligvis er det legitimt å stille spørsmål til undersøkelsen. La oss gjøre det med mål om å bli klokere og ikke bare for å forsvare allerede inntatte posisjoner og standpunkter. Eller for å bevare forestillinger om islam og muslimer selv om disse faktisk ikke stemmer.


Les også:


Jeg savner for eksempel norske muslimers holdninger til andre minoriteter, ikke bare til storsamfunnet, i boken. Jeg er også kritisk til noen av vurderingene forfatteren gjør i tankespinnet rundt hva terrorister tenker og hva som motiverer noen av deres ugjerninger.

«Lov til å lyve»?

På et par sentrale områder er fortegnelsen av Islam massiv. Begrepet taqiyya blir som regel utlagt som at du ikke kan stole på det muslimer sier fordi religionen gir dem lov til å lyve. Dette er blitt gjentatt så ofte at folk begynner å tro på det. Forsøk på å imøtegå denne påstanden drukner. Som Bushra skriver: Den første gangen hun hørte om begrepet, var da hun ble beskyldt for det.

Tilsvarende løgner og myter har jødisk tradisjon vært offer for gjennom generasjonene. Den jødiske forsoningsdagen Yom Kippur innledes med en gripende bønn, eller formel, som heter Kol Nidre, der den enkelte avsverger seg alle løfter han måtte gi i året som kommer.

En spesifikk historisk situasjon

Opprinnelsen til formelen er ukjent og daterer seg til før-middelaldersk tid. Den fikk imidlertid den signifikans den har i dag med den spanske inkvisisjonen da jødene fikk valget mellom å la seg omvende til hovedsakelig kristendommen, men også islam, eller miste livet.

Den største gruppen av disse conversos praktiserte sin jødedom innenfor hjemmets fire vegger så godt de kunne. Selv om formelen om å avsverge løfter relaterte seg til en spesifikk historisk situasjon, er den ofte blitt brukt mer generelt for å beskylde jøder for akkurat det samme som taqiyya-anklagen mot muslimer, nemlig for å framstille seg falskt overfor majoriteten.

De som sprer biter av sannheten og halvsannheter

Forståelsen og innsikten om ulike religioner er ikke stor i det sekulære Norge. Islam er intet unntak. Det betyr at de som sprer biter av sannheten, halvsannheter eller fortegnelser har gode forhold. Ishaqs bok er derfor viktig for folkeopplysningen og en motvekt mot alle dem som fortegner islam.

Sharia er et begrep som de fleste nordmenn assosierer med de mest hårreisende delene av islamsk straffelov. Men det er så mye mer enn det. Sharia omfatter islamsk lovgivning på alle livets områder; Spiseregler, hygieneregler, sivilrett, regler for bønn og faste og mye mer.

Når en muslim får spørsmål om han ønsker å leve etter sharia så tolker ikke han det til å bety «mener du at en tyv bør få amputert hånden sin?» Snarere tolker han spørsmålet til å bety om han ønsker å være en praktiserende muslim og overholde halal-reglene, bønnereglene og faste under Ramadan.

En viktig bok

Det er viktig med kritikk for å bli bedre og for å få fram det beste. Så også med religionskritikk. Den bør komme innenfra og den bør være kunnskapsbasert.

Bushra Ishaq gir oss alle et bedre grunnlag for en mer kunnskapsbasert samtale med muslimer om islam. Vi får et bedre grunnlag til å stille spørsmål og til å forstå og debattere svarene. Bushra Ishaqs bok er en viktig bok i folkeopplysningens tjeneste.

På Twitter: @Ervin01


  • Les mer om befolkningsundersøkelsen blant muslimer Bushra Ishaqs bok bygger på - og noen av de mange reaksjonene og kommentarene: