Direktørens forklaringsproblem

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er fullt mulig å fase ut kommersielle aktører fra institusjonsområdet, og vi har pekt på de forutsetningene vi vurderer må være til stede, skriver Bufdirs anskaffelsesdirektør Magnus Simeou Askim 27. oktober om barnevernet.

Problemet er at forutsetningene følger en markedstenkning regjeringen og stortingsflertallet vil bort ifra.

Bufdir mener utfasingen kan løses ved at store kommersielle konserner omdannes til ideelle. De skrev i mars at «det kan være viktig med en aktiv oppfordring og veiledning til markedet når det gjelder endring av selskapsform og mulighetene dette kan gi». I juli ble Aberia-konsernet ved en enkel vedtektsendring til et såkalt ideelt AS, ikke stiftelse, som vi gjenga fra Aftenposten.

Om eierskap skrev Bufdir: «Det kan være relevant med en redegjørelse for dagens aktørbilde. Kommersielle leverandører som pr. i dag har godkjenning for institusjonsdrift fordeler seg slik.» Fremstillingen inneholdt mange grove feil, vist i vårt innlegg 24. oktober. «Det var ikke en totaloversikt», skriver direktøren til forsvar. Poenget er at redegjørelsen til departementet var sterkt misvisende.

Linn Herning og Cathrine S. Amundsen, organisasjonen For velferdsstaten