NHO bommer om koding i skolen | Torstein Tvedt Solberg

  • Torstein Tvedt Solberg
 Kunnskapen dagens elever vil trenge i arbeidslivet, handler ikke om å bruke koding alene, men om hvordan vi kan koble nye og gamle fagfelt, skriver innleggsforfatteren.

Koding er rett og slett for viktig til bare å bli et fag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er total skivebom når NHO krever koding som obligatorisk fag på timeplanen.

Ja, vi må ha koding inn skolen, men et nytt obligatorisk fag vil ikke løse de utfordringene NHO peker på, og det vil starte debatten om ny teknologi i skolen på helt feil premisser – igjen.

Koding er rett og slett for viktig til bare å bli et fag.

Les også

Kunnskapsdepartementet må våkne opp! Teknologi er fremtiden | Hetland og Stensland

Verktøy i flere fag

Det er synd at NHO, med Kristin Skogen Lund i spissen, har falt ned i den gamle fellen om at alt som er nytt og spennende, trenger et eget fag i skolen.

Torstein Tvedt Solberg.

Det er riktig at koding er viktig for å beherske fremtidens teknologi, og jeg deler målet om at våre ungdommer skal bli de beste i verden på å utvikle ny teknologi, men det er naivt å tro at et nytt obligatorisk fag vil løse dette.

Koding og dataprogrammering er som et språk. Det krever en grunnleggende forståelse, og læren om den må inn i skolen. Men skiller man det ut som et eget fag, mister man det viktigste, for koding er et verktøy som må brukes i flere fag.

Universitetet i Oslo (UiO) har forstått dette og gir nå biologistudenter kodekurs, slik at de selv kan programmere for å løse rapportering og matteformler raskere.

Kunnskapen dagens elever vil trenge i arbeidslivet, handler ikke om å bruke koding alene, men om hvordan vi kan koble nye og gamle fagfelt.

Mitt mål med koding er at maskinene skal hjelpe oss å finne nye sammenhenger og gjøre mer av de oppgavene som beint frem er kjedelige.

På senter for fremragende utdanning ved UiO ser en allerede spennende faglige resultater av å koble sammen programmering, biologi, medisin og fysikk. Det er denne veien vi må gå.

Fare for å gjenta tabbe

Når vi i Arbeiderpartiet ønsker koding som en del av grunnopplæringen i skolen, er det ikke bare for at norske ungdommer skal bli gode på å utvikle ny teknologi, men for at de skal kunne utnytte teknologi på tvers av fagfelt og kunne være kritiske samfunnsborgere i en verden som i større og større grad vil defineres av teknologi.

Koding er rett og slett for viktig til bare å bli et fag

Om NHO får gjennomslag for sitt forslag, mener jeg det er en fare for at vi gjør den samme tabben som da vi startet med digitaliseringen av skolen: Man var så opptatt av de nye teknologiske dingsene at man glemte å spørre om de førte til at elevene lærte bedre.

Norske klasserom har derfor mange datamaskiner og nettbrett, men vi ligger langt bak våre naboland i å utvikle digitalt innhold til skolen.

Digitaliseringen av skolen må først og fremst bety å utvikle nye pedagogiske verktøy som lærer elevene noe nytt, ikke kun å ta læreboken fra papir til nettbrett.

La oss ikke gjøre debatten om koding og dataprogrammering til en kamp for eller mot et nytt fag, men heller en diskusjon om hvordan vi best lærer elevene ny forståelse, ferdigheter og bruker det til å bedre læring i flere fag.

Og skal vi lykkes, må vi også se på hva som skal ut når koding skal inn og hvordan det kan føre til bedre læring. Kun slik blir vi best i verden.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.