Debatt

Jeg var pissredd for å si noe som kunne oppfattes som kontroversielt | Øystein Stene

  • Øystein Stene
    Forfatter, dramatiker og regissør

I utgangspunktet hadde jeg ingen ønsker om å skrive om #metoo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Jeg er glad for svaret fra Grue, Heltberg, Husby, Larsen, Lindvik, Shumba og Storstein på min artikkel om #metoo i Samtiden, som kom i en forkortet versjon i Aftenposten.

Et fint dementi

Først og fremst er jeg glad for at dere skriver at #stilleforopptak-gruppen består av 609 enkeltindivider med hver sin mening. Det er et fint dementi av et innlegg jeg siterer i artikkelen: «selve krafta vår ligger i det kollektive og ansiktsløse».

At dere nå finnes som individer med forskjellige stemmer, er en av de tingene jeg har savnet.

Demokratisk underskudd

Jeg hadde i utgangspunktet ingen ønsker om å skrive om #metoo. Da jeg ble spurt av redaktør i Samtiden, svarte jeg umiddelbart nei.

Årsaken til at jeg skiftet mening, var at jeg innså hvorfor jeg sa nei: Jeg var pissredd for å si noe som kunne oppfattes som kontroversielt. For jeg er jo enig i hovedsaken, at trakassering og seksualisering av kvinner på arbeidsplassen er en uting vi må til livs. Men samtidig; frykten min for å tenke høyt om måten bevegelsen har utspilt seg på, må være et symptom på noe.

Det var slik jeg begynte å lodde stemningen i vårt miljø. Bortimot halvparten av dem jeg snakket med, kvinner som menn, problematiserte norske #metoo og mente at viktige ting ennå ikke var drøftet. Mange sa «men dette går det jo ikke an å si».

Metoos debattklima

Dere fremstiller det som om dere allerede har fått mye kritikk. Jeg tenker tvert imot at mediene har jobbet på spreng for å bekrefte narrativene deres, noe jeg skriver mer om i den fullstendige artikkelen i Samtiden.

De som har lyst til å gjøre sine egne undersøkelser, kan for eksempel se hvordan Arne Berggrens #metoo-artikkel ble behandlet i mediene og på Facebook i vinter. Etter mye ramsalt kritikk, eller mer presist utdriting, ba han offentlig om unnskyldning. Flere på #stilleforopptak-forumet koste seg over ydmykelsen.

Jeg er enig i at innlegget var dårlig tenkt, men motbøren han møtte satte en standard for takhøyden.

Det bør i seg selv være en vekker at et par medlemmer av gruppen har latt meg lese feeden, vel vitende om at jeg gjorde research. Det er ingen tvil om at flere av medlemmene har slitt med måten samtalen har utspilt seg på.

Rykteflom

Dere sier at #stilleforopptak ikke har navngitt noen, jeg vet heller ikke hvem som har lekket varslinger til mediene, men noen er det. Samtidig: det verserer nå så mye rykter at jeg tror jeg har noe på de fleste av mine kolleger på Teaterhøgskolen.

I arbeidskonflikter er det lett å misbruke sånt. Jeg vet ikke om dere er klar over denne kompleksitet, iallfall vises det ikke i forumet.

Det kreves mot for å varsle, og det vil ha konsekvenser. Derfor er det helt avgjørende at det gjøres av den som selv er blitt utsatt. Jeg er usikker på om samspillet mellom #stilleforopptak og Norsk Skuespillerforbund har skapt et slikt mot. Det virker tvert imot som det er etablert en praksis med én eller flere mellomledd mellom institusjon og varsler. En slik fremgangsmåte er uheldig for alle parter.

Jeg skulle ønske dere brukte #metoos momentum smartere

Arkaisk kjønnsforståelse

Dere har nok rett i at mitt innlegg er tendensiøst, at jeg velger en vinkling og et perspektiv og siterer deretter. Like fullt insisterer jeg på at min tendensiøse gjenfortelling belyser en viktig utfordring for skandinavisk #metoo: at bevegelsen skuffende ofte ender opp med fokus på den undertrykkende mannen, samtidig som den plasserer kvinnen i en offerposisjon og slik bare befester stereotypier.

Det jeg savner i bevegelsen – og i motinnlegget – er evnen til å ta innspill, se fremover, opprette en bred, nyansert og åpen dialog som skaper allianser og endrer holdninger, heller enn bare fastholde gamle posisjoner.

I stedet bruker dere anledningen til å krangle om detaljer, så tvil om min troverdighet og forsvare deres valg. Det er synd, fordi det bekrefter det litt monomane med bevegelsen. Akkurat nå er det dere som har makten og momentet, og jeg skulle ønske dere brukte dette smartere.

Les Øystein Stenes essay:

Les også

Jeg kjenner et dypt ubehag ved den autoritære tonen og massementaliteten i #metoo-bevegelsen

  • Disse svarene ble publisert samme dag:

Les også

  1. fra initiativtagerne bak #stilleforopptak: – Tendensiøst fra Øystein Stene om #stilleforopptak

  2. Fra Skuespillerforbundet og Nationaltheatret: – Øystein Stene tar sitater ut av kontekst

Les mer om

  1. #metoo
  2. Debatt
  3. Seksuell trakassering
  4. stilleforopptak