Black Box Teater er moralsk konkurs | Tor Mikkel Wara

  • Tor Mikkel Wara
Det problematiske for Black Box og deres sponsorer er at de ukritisk videreformidler konspirasjonsteorier, skriver Tor Mikkel Wara, som ufrivillig inngår i forestillingen Ways of Seeing.

Black Box Teater lever av offentlig støtte. Uten denne støtten ville teateret vært økonomisk konkurs. Moralsk konkurs er de allerede.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Iblant ser vi dere gjennom soveromsvinduene: purketryner, kutryner, håpets rotspisende parasitter.» Slik presenterer Black Box Teater en iscenesatt konspirasjonsteori presentert under tittelen Ways of Seeing.

Les Aftenpostens anmeldelse:

Les også

Når venstrevridde performanceartister gjemmer seg i tujahekken

Jeg skal la zoologien ligge. Det samme skal jeg gjøre med et språk vi foreldre venner barna av med før de begynner på barneskolen, og heller stille tre allmenngyldige etiske spørsmål som iscenesetterne tydeligvis ikke er i stand til å stille seg selv. Det handler om hvilken offentlig debatt vi skal ha i Norge.

Aktørene på Black Box ligger i buskene hos min nabo for å filme mitt hjem. At de er på privat eiendom, skal jeg ikke berøre i denne sammenheng. Det viktige er den allmenne problemstillingen i denne saken.

Forstår ikke personvernideen

Er det riktig å filme noens hjem uten tillatelse, og uten at beboerne vet det selv? Skuespiller Hanan Benammar forsvarer handlingen i Morgenbladet 30. november med at det for dem var en «pilegrimsferd å få bilde av disse stedene og disse menneskene», og at de i forestillingen ikke viser noe annet enn husene og soveromsvinduene. Da må vi legge til grunn at de mener det er helt uproblematisk å filme mennesker i skjul om de ikke viser det på storskjerm foran et betalende publikum.

Dette avslører at hun og Black Box rett og slett ikke forstår personvernideen. Poenget er selvsagt at mennesker bør ha rett til sitt privatliv og til ikke å bli filmet i skjul i sitt eget hjem. Mitt spørsmål til henne er derfor: Er det helt greit at hvem som helst filmer dere og deres familie i skjul dersom de ikke viser det frem i en forestilling?

Fra forestillingen: Sara Baban synger sin egen musikk i forestillingen «Ways of seeing»

Offentlige personers familie

Den andre problemstillingen handler om at familien til offentlige personer skal ha rett til å få være i fred.

I 24 år har pressen respektert min samboers ønske om å ikke være en offentlig person. Pressen har ofte spurt om bilder og intervju, men også alltid respektert hennes ønske om å ikke tre frem i offentligheten. Dette kalles presseetikk.

Pressen har sine nedskrevne etiske regler og et organ som behandler klager over praksisen. Det er altså en bevissthet rundt at offentliggjøring og privatliv har etiske problemstillinger som må drøftes og reflekteres over.

Black Box-aktørene viser ingen evne til slike refleksjoner. Tvert imot avfeier de hele problemstillingen med at hun «er gift med justisministeren» (Dagbladet), og identifiserer henne på Dagsnytt 18. Dette er «guilt by association» og brudd på folkeskikken for alle andre enn regissør Pia Maria Roll og vennene hennes på Black Box Teater.

Konspirasjoner

Den tredje problemstillingen er selve budskapet. Fortellingen er en konspirasjonsteori som går omtrent slik: Det finnes et hemmelig rasistisk nettverk på Oslo vest som fører krig i Midtøsten, forfølger muslimer og tjener på rasisme.

Forestillingen starter med at de sier jeg har lansert min politiske agenda, dagen etter at jeg ble justisminister, og den er, hold dere fast, militarisering av politiet og enklere bruk av beredskapslover.

Disse falske påstandene følges opp med å vise en rekke private hjem som skal være en del av nettverket og sammensvergelsen, inkludert NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Noen av ideene deres er det lett å le av. For eksempel at Kåre Willochs kritikk av Lundkommisjonen skyldes at Kåre Willoch knep Ketil Lund på epleslang i Willoch-familiens hage for 70 år siden. Selv om slike spørsmål er latterlige for alle rasjonelle mennesker som følger samfunnsdebatten, så er det nettopp slike spørsmål konspirasjonstilhengere tror det er «noe sant i».

Norge, og verden, sliter med at konspirasjonsteorier lever sitt eget liv på internett. Noen kommer fra venstresiden slik som denne, noen kommer fra folk som for eksempel hevder at Arbeiderpartiet er forrædere som planlegger å gjøre Norge til en muslimsk stat.

Felles for alle er at de slenger ut konspiratoriske påstander, eller ganske enkelt sier at de «bare stiller spørsmål». De leter nemlig ikke etter belegg for påstandene, bare bekreftelser. Og det får konspirasjonsteoretikerne ved å lytte på hverandre. Dette er ekkokammerets dynamikk.

Konspirasjonsteorier bør vi alle føle et ansvar for å bekjempe, enten det er jødene, Arbeiderpartiet eller NATO som er syndebukken. Det problematiske for Black Box og deres sponsorer er imidlertid at de ukritisk videreformidler konspirasjonsteorier. Konspirasjonsteorier de hevder er kunst som rammer høyresiden. Teateret er dermed blitt et ekkokammer.

Manglende evne til etisk refleksjon

Black Box Teater og konspirasjonstilhengerne på scenen avfeier ikke bare enhver kritikk og «ler av det» i Morgenbladet, de avfeier også de grunnleggende spørsmålsstillingene om både privatliv og konspirasjonsteorier. Dette vitner om mennesker med manglende evne til etisk refleksjon over hva de driver med, og hvilke midler vi bør ønske velkommen i den offentlige debatten.

Black Box Teater lever av offentlig støtte. Uten denne støtten ville teateret vært økonomisk konkurs. Moralsk konkurs er teateret allerede.


Les også: