Debatt

Lovforslaget om E-tjenesten kan gjøre kontrollarbeidet vårt vanskeligere | Eldbjørg Løwer

 • Eldbjørg Løwer
  Eldbjørg Løwer
  Leder av EOS-utvalget

Foto: Fotograf Ingar Sorensen

Forslaget er inngripende og krevende for EOS-utvalget.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forsvarsdepartementet foreslår at Etterretningstjenesten kan samle inn informasjon om nordmenn i Norge så lenge de ikke har «overvåkingshensikt». Forslaget er inngripende og vil bli vanskelig for EOS-utvalget å kontrollere.
Det står i dagens lov om Etterretningstjenesten at «Etterretningstjenesten skal ikke på norsk territorium overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske fysiske eller juridiske personer.»

Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenest Foto: Ingar Sørensen

Hva som lå i ordet «om» har Etterretningstjenesten og EOS-utvalget tidligere diskutert frem og tilbake i brevs form uten å bli enige. Det var også en sentral del av bakgrunnen for at vi i 2016 sendte en særskilt melding til Stortinget om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet. Vi ba om å få denne problemstillingen avklart i lovforslaget uten at dette er gjort i høringsutkastet.

I forslaget om ny e-lov foreslår Forsvarsdepartementet i stedet å ta bort ordet «om». Departementet skisserer forbudet slik: «Det er forbudt for Etterretningstjenesten å rette innhenting av informasjon mot en fysisk person som oppholder seg i Norge.»

Les også

Utvalget som skal kontrollere Norges hemmelige tjenester, er sterkt kritisk til ny etterretningslov

Krevende å kontrollere hensikten

Departementet foreslår at det bare er «informasjonsinnhenting med overvåkingshensikt som rammes av innhentingsforbudet». Endringen fra et forbud mot å innhente «om» nordmenn til «rettet mot» nordmenn vil ikke gjøre kontrolloppgaven enklere enn før. Snarere tvert imot.

Det vil være krevende for utvalget å kontrollere hva slags hensikt E-tjenesten har i enkeltsaker.

Følgende eksempel viser hvor utfordrende det kan bli:

En person som E-tjenesten har overvåket i utlandet, returnerer til Norge. På grunn av innhentingsforbudet i den nye e-loven må all innhenting rettet mot personen i utgangspunktet stoppes når han oppholder seg i Norge.

Men fordi lovforslaget forutsetter at innhentingsforbudet bare skal gjelde når E-tjenesten har en overvåkingshensikt, kan E-tjenesten fortsette å hente inn informasjon om ham via åpne kilder og overvåke kommunikasjonen hans. Det er fordi denne innsamlingen ikke trenger å være «rettet mot» den returnerte personen, men «rettet mot forhold eller personer i utlandet». Det vil være meget utfordrende for utvalget å kontrollere lovligheten slik lovforslaget er formulert.

Les også

PST og påtalemyndigheten kritisk til forslag til ny e-lov

Uklarheter om overvåking i Norge

Utvalget har en høy terskel for å inngi høringssvar, og vi har ikke noen mening om E-tjenesten skal få tilgang til nye metoder, som tilrettelagt innhenting/digitalt grenseforsvar. Det er Stortingets oppgave å bestemme. Men siden den foreslåtte loven har uklarheter om Etterretningstjenestens muligheter for overvåking av personer i Norge, ser vi oss nødt til å opplyse om det.

Om overvåkingshensikt skal være kriteriet for å vurdere om E-tjenesten kan rette sine metoder mot personer i Norge, åpner dette i prinsippet for at alle tjenestens metoder kan brukes mot personer i Norge, så lenge innsamlingen er «rettet mot forhold eller personer i utlandet».

Dette vil også kunne medføre en fare for uthuling av E-tjenestens forbud mot å overvåke nordmenn i Norge.

Utvalget har ved flere anledninger gitt uttrykk for både skriftlig og muntlig at lovene som vedtas for EOS-tjenestene må ha klare grenser, slik at utvalget kan kontrollere tjenestene på best mulig måte.

Vårt eneste anliggende med høringssvaret vi har sendt til Forsvarsdepartementet, er at e-loven legger til rette for en god kontroll.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. E-tjenesten
 2. EOS
 3. Overvåking
 4. Etterretning
 5. Forsvarsdepartementet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Dramatisk oppgjør mellom Norges hemmelige tjenester: PST og E-tjenesten dypt uenige om ny overvåkingslov

 2. NORGE

  Utvalget som skal kontrollere de hemmelige tjenestene, er sterkt kritisk til ny etterretningslov

 3. DEBATT

  Lar bukken passe havresekken og invaderer vårt digitale privatliv

 4. KOMMENTAR

  Forsvarsministerens forsvar av overvåking er parfyme på sure sokker

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Loven gjelder også lovens lange arm

 6. NORGE

  Det er dyrt å være Storebror. Så mye koster det å overvåke din e-post og mobil.