Debatt

@Helsesista skal ikke være som andre helsesøstre | Tove Gundersen

 • Tove Gundersen
  Generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse støtter arbeidet Tale Krohn Engvik (bildet) gjør som @Helsesista. Foto: Tor G. Stenersen / Erik M. Sundt

– og ikke alle helsesøstre skal være som @Helsesista.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Gro Rugseth stiller i sitt innlegg «Er @Helsesista egentlig en helsetjeneste?» spørsmål om tildelingen av årets Tabupris (og andre priser) til @Helsesista. Rugseth mener digitale helsetjenester bør diskuteres og stiller seg skeptisk til @Helsesistas kommunikasjonsmetoder, stil og språk. Hun antyder at vi (og andre som har satt pris på @Helsesista) er blendet av hennes egenrapporterte suksess.

Rådet for psykisk helse deler hvert år ut Tabuprisen til en eller flere som bidrar til å bryte tabuer om psykisk helse. I år gikk denne til @Helsesista – Tale Maria Krohn Engvik. Det er styret til Rådet for psykisk helse som vedtar en vinner – basert på innkomne forslag fra medlemsorganisasjoner og enkeltmennesker.

Måten hun kommuniserer på

I begrunnelsen for året tabupristildeling står: «Tale Krohn Engvik har brutt tabuer på to hovedområder: Måten hun jobber på – ved å kommunisere med ungdommer gjennom en til nå utradisjonell kanal for helsetjenestene, og hvordan hun kommuniserer».

Les også

«Jeg mot meg» og åpenhetens pris | Anne-Kari Torgalsbøen

Når generalsekretær Tove Gundersen uttaler at «vi vet at @Helsesista når ut til mange som ellers ikke ville bedt om hjelp» er det nettopp fordi det er synlig gjennom kanalene Krohn Engvik benytter, og fordi vi selv har fått tilbakemeldinger om dette. At begrepet «mange» ikke er et konkret tall er mindre viktig for oss – det viktigste er de unge menneskene som faktisk har fått hjelp.

Helsetjeneste med større mangfold

Rådet for psykisk helse jobber for et samfunn med bedre psykisk helse for alle. Alle leser vi om ungdommers strev og utfordringer, og i vår organisasjon er vi opptatt av at vanlige opp- og nedturer i livet ikke skal sykeliggjøres. At unge mennesker som baler med spørsmål de ikke vil snakke med foreldre eller lærere om, har tilgang til en digital helsesøster som prater om akkurat dét en strever med – kan ikke vi se noe annet enn positivt på.

Les også

Om NRKs Jeg mot meg: Psykologprofesjonen tåler vel dagens lys, Torgalsbøen?

Vi håper nåværende helsefagstudenter ikke blir påvirket av Rugseths bekymring om «karikert ungdommelighet» på sosiale medier, men heller er opptatt av hvordan de med sin faglige bakgrunn og medmenneskelighet kan hjelpe dem som trenger det. At alle andre helsesøstre og – brødre fra nå av skal opptre på samme måte, tenker vi ikke er naturlig. Men at Helsesista representerer en del av en helsetjeneste med et større mangfold, er vi helt sikre på. Og det er i seg selv et #happymoment.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Tale Maria Krohn Engvik
 2. Psykisk helse
 3. Barn og unge

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Er @Helsesista egentlig en helsetjeneste?

 2. KULTUR

  Helsesista: - Ungdommer blir kasteballer i et uoversiktlig byråkrati

 3. MENINGER

  Helsesista, helsepersonelloven gjelder også for deg!

 4. MENINGER

  Min jobb er å bedrive helseinformasjon, og jeg tar den på alvor

 5. KRONIKK

  «Jeg mot meg» og åpenhetens pris

 6. KULTUR

  Ber mediene skrive mindre om unges psykiske plager: – Jeg lurer på om det er blitt kult å ha det vanskelig