Hvorfor byrådet er mot full E18-utbygging | Raymond Johansen

  • Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap)
Hvis staten er misfornøyd med en fremforhandlet løsning bør de komme tilbake til forhandlingsbordet, ikke kjøre over lokal enighet og 30 års samarbeid, skriver byrådsleder Raymond Johansen i en kommentar til at Stortinget nå går inn for full utbygging av E18 fra Lysaker til Asker.

Regjeringen har besluttet full utbygging av E18 inn til Oslo. Venstre og KrF har snudd og sikrer flertall på Stortinget. Det er hverken fremtidsrettet for Oslos innbyggere eller for miljøet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er fem grunner til at vi ikke støtter en full utbygging av E18 inn til Oslo.

1. Kostnadene må kuttes

En ny og utvidet E18 fra Lysaker til Asker vil koste 40 milliarder kroner. Ekstrakostnaden Høyre og Frp var opptatt av å spare ved en «helhetlig utbygging» utgjør 0,5 prosent av denne totalen. De aller største kostnadene skal dekkes inn med bompenger.

Høyre og Frp vil sende denne regningen til bilistene.

For en pendler vil det bety 30 000 kr i bompenger hvert år – og det er før han har kommet frem til bomringen ved Lysaker. Tidligere har Høyre, Venstre og KrF støttet oss i at prosjektet må kuttes for å spare kostnader. Men nå nærmer det seg stortingsvalg og da forsvant løftene som dugg for solen.

2. Vi må prioritere kollektivt

Regjeringen vil bruke 1000 milliarder kroner på veiutbygginger i Nasjonal transportplan (NTP). E18 er et av disse prosjektene. De samlede kostnadene for alle utbyggingene i NTP gjør at samferdselsbudsjettet må økes med 20 milliarder kroner hvert eneste år.

NTP er blitt et luftslott og ingen kan forklare hvordan dette skal dekkes inn.

Sannsynligvis må man prioritere mellom kollektivprosjekter og veiprosjekter. I Oslo satser vi på en kraftig vekst i kollektivtrafikken. I løpet av det siste året har byrådet økt samferdselsbudsjettet med mer enn de borgerlige la inn i hele sin siste periode. Vi mener det er feil å prioritere store motorveiutbygginger fremfor samfunnsøkonomisk lønnsomme kollektivprosjekter.

Men nå nærmer det seg stortingsvalg og da forsvant løftene som dugg for solen.

3. Økt veikapasitet gir økt trafikk

For byrådet i Oslo er det et mål er å redusere biltrafikken. Redusert trafikk gir mindre klimagassutslipp, mindre forurensing, mindre støy og mindre belastning for Oslos innbyggerne.

En utbygging av E18 vil innebære at veikapasiteten økes, og økt kapasitet vil gi økt trafikk.

Veivesenet sier trafikken kan holdes nede ved å skru opp bomsatsene. Det stemmer, men hvorfor skal vi først bruke milliarder på å bygge ut E18 for så å redusere trafikken med økte bomsatser? I København har politikerne hatt den samme diskusjonen. Der valgte de å bygge en ny og større ringvei. Konsekvensen ble økt trafikk, mer kø og økte klimagassutslipp. Med redusert trafikk kan 180 000 innbyggere som i dag bor i «rød sone» og plages av høy luftforurensing, få en bedre hverdag. La oss være fremtidsrettet og ta det grønne skiftet på alvor.

4. Utbygging bryter med Norges miljøforpliktelser

I Oslo står transportsektoren for 60 prosent av samlede klimagassutslippene. Regjeringen har signert Paris-avtalen og forpliktet Norge til kutt. En reduksjon i biltrafikken er derfor helt nødvendig. På Stortinget, og lokalt i Akershus og i Oslo, er det bred politisk enighet om at veksten i transportbehovet skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette gjør vi for å redusere lokal luftforurensing, få ned klimagassutslippene og for lage transportsystemer som håndterer befolkningsveksten.

Fremover vil vi bruke over 90 prosent av inntektene fra bomringen til å bygge ut kollektivtilbudet.

Vi forstår behovet for byutvikling i Asker og Bærum. Tunneler og lokk over store veier har vært bra for byutvikling og for innbyggerne i Oslo, og derfor støtter jeg fullt ut at deler av E18 legges i tunnel. Men det jeg ikke støtter er at veikapasiteten utvides. Økt trafikk gir økte klimagassutslipp. Det overrasker meg at regjeringen vil bryte våre klimaforpliktelser og at Venstre støtter en veiutbygging som vil gi økte klimagassutslipp.

På Stortinget, og lokalt i Akershus og i Oslo, er det bred politisk enighet om at veksten i transportbehovet skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

5. Setter 30 år med lokalt samarbeid på spill

Oslo og Akershus har i 30 år samarbeidet om Oslopakkene. Evnen til å inngå lokale kompromisser har vært bra for hele regionen. Trafikken stopper ikke ved bygrensen.

170 000 mennesker pendler inn til Oslo hver dag og Ruter frakter 350 millioner reisende på kryss og tvers i Oslo og Akershus hvert år.

Derfor samarbeider vi om felles løsninger til beste for begge fylker. Slik bør det også være med store utbygginger som E18. Vi skal ikke ha vetorett over nasjonale stamveier, men lokale myndigheter bør bli hørt og ha innflytelse over beslutningene. Derfor er det viktig at man holder fast ved lokale forhandlinger og bygger videre på lokal enighet. Hvis staten er misfornøyd med en fremforhandlet løsning bør de komme tilbake til forhandlingsbordet, ikke kjøre over lokal enighet og 30 års samarbeid.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.