Debatt

Tøffe jenter og myke gutter

  • Liza Reisel

Hvis ikke en høyere andel av guttene begynner å velge utradisjonelt kommer vi rett og slett aldri i mål, skriver Liza Reisel. Foto: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Gutter og jenter er forskjellige. Samtidig er langt fra alle jenter "jentete" og alle gutter "guttete".

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke alle gutter liker å mekke på bilen og vil bli fallskjermjeger i militæret. Ikke alle jenter liker Skal vi danse? og har lyst til å "jobbe med mennesker".

Gjennomsnittene bedrar

Gjennomsnittstenkningen er tilslørende i debatten om kjønnsdelte utdanningsvalg. Jenter og gutter velger i gjennomsnitt forskjellig. Vi hører ofte at guttene er blitt "skoletaperne", og at jentene presterer bedre enn guttene på skolen. Det som sjelden legges til er at det er mange skoleflinke gutter også. Men selv om det er mange flinke gutter i skolen, trekkes gjennomsnittet for guttene ned av at det er større spredning i skoleprestasjoner blant guttene enn blant jentene.

Liza Reisel

Kanskje er ikke målet at det skal være 50 prosent menn på helse— og sosialfag, eller 50 prosent kvinner på elektrofag. Samtidig viser analyser vi har gjort i en fersk rapport utarbeidet for LO og NHO at det har skjedd endringer de siste 20 årene. Særlig tar flere kvinner høyere utdanning i mannsdominerte fagfelt enn før. Flere gutter velger helse- og sosialfag i videregående skole, og jenteandelen har økt blant annet på elektrofag, selv om disse fagene fremdeles er svært kjønnsdelte. Altså velger allerede noen gutter og jenter fag der det motsatte kjønnet dominerer. Men, sannsynligvis er det enda flere gutter og jenter der ute som kunne gått samme vei.

Rasjonelle valg

NOU 2012:15 "Politikk for likestilling" fremhevet et mål om valgfrihet. Betingelsene for frie valg er at alternativene hverken er for vanskelig tilgjengelige, eller for irrasjonelle med hensyn til hva man får igjen. Gutter og jenter fra høyere sosiale lag velger oftere prestisjefylte utdanninger enn gutter og jenter fra lavere sosiale lag. Slike utdanninger har som regel vært mannsdominerte. Derfor er det mer sannsynlig at jenter fra høyere sosiale lag velger kjønnsutradisjonelt enn andre jenter. Det er derimot mindre sannsynlig at gutter fra både høyere og lavere sosiale lag velger kjønnsutradisjonelt. Som oftest vil et slikt valg medføre lavere lønn og sosial nedgradering, fordi tradisjonelt kvinnedominerte yrker har lavere status i yrkeshierarkiet.

Tøffe jenter velger tøffe yrker!

Forskning har vist at gutter får mer negativ oppmerksomhet hvis de handler utypisk for gutter, sammenlignet med jenter som handler utypisk for jenter. Det nylig avrundede samarbeidsprosjektet mellom LO og NHO "Jenter i bil og elektro", lanserte slagordet "Tøffe jenter velger tøffe yrker!" Slagordet nærmest oser av stolthet, mot og integritet. Hvordan skulle en lignende kampanje vinkles for å vinne frem blant gutta? "Myke gutter velger myke yrker" gir ikke helt den samme følelsen.

Samtidig er det disse guttene som er nøkkelen til et mer kjønnsjevnt arbeidsmarked i Norge. De teknisk orienterte jentene er også en viktig målgruppe, men hvis ikke en høyere andel av guttene begynner å velge utradisjonelt kommer vi rett og slett aldri i mål.

Les mer om

  1. Debatt