Narkotikaomsetning hindrer utvikling på Grønland | Raymond Johansen

  • Raymond Johansen
Naboer, næringsdrivende og huseiere har fått nok av gjengene som preger gatemiljøet på Grønland med åpent salg og bruk av narkotika.

Aftenpostens lederartikkel kan gi inntrykk av at det er områdeløftet som skal løse narkotikaproblemene og utfordringene som følger med vold, ran og trusler. Det er det ikke. Kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Grønland i Oslo har både en solside og en skyggeside. På sitt beste klarer Grønland å forene kulturer og verdier som andre steder ender i konflikt. På sitt verste fungerer Grønland som en oppsamlingsplass av problemer som burde vært løst andre steder.

Den siste tiden har det vært en opphopning av personer som driver med omsetning og bruk av narkotika på Grønland, blant annet fordi Storgata er stengt og fordi politiet har hatt en ekstraordinær innsats i Vaterlandsparken.

Politiets oppgave

Det er betimelig at Aftenposten på lederplass 29. januar etterlyser resultater av områdeløftet som byrådet har satt i gang på Grønland. Men lederartikkelen kan gi inntrykk av at det er områdeløftet som skal løse narkotikaproblemene og utfordringene som følger med vold, ran og trusler.

Det er det ikke. Kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave.

Derfor er det viktig at justisminister Monica Mæland (H) gir politiet nok ressurser til å slå ned på omsetning av narkotika, og til å finne løsninger som ikke bare flytter problemet til et annet sted. Så skal vi gjøre vår del av jobben, både med å hjelpe rusavhengige til et bedre liv og med å løfte Grønland som område.

Byrådets løfte

Områdeløftet byrådet gjennomfører, inneholder en rekke fysiske og sosiale tiltak utviklet i samarbeid med lokalbefolkningen. Vi jobber langsiktig med arbeidsledighet, fattigdom, klasseforskjeller og trangboddhet, men har også satt inn mange kortsiktige tiltak, som blant annet har resultert i at barn og unge på Grønland har langt flere arenaer for aktivitet og oppfølging enn tidligere.

Olafiagangen på Grønland.

Vi har også satt i gang utbedring av de mange mørke, forfalne og overgrodde parkene og plassene i området. Samtidig gjennomfører vi russtrategien vi la frem i fjor, som blant annet innebærer at vi bygger opp desentraliserte tilbud til rusavhengige ute i bydelene slik at rusmiljøene parallelt kan bli mindre i sentrum.

Byrådet støtter næringsdrivende, huseiere og lokalbefolkningen i deres oppgjør med situasjonen på Grønland. Narkotikaomsetning forstyrrer ikke bare for dem, det forstyrrer også områdeløftet vi gjennomfører og mange av kommunens tjenester.