Debatt

Trenger barnevernet en mastergrad i koordinering?

  • Ragnhild Bjørknes
    barnevernspedagog, professor ved masterprogrammet i barnevern, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Stine Lehmann
    psykologspesialist, førsteamanuensis ved masterprogrammet i barnevern, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Vi som driver masterprogram i barnevern, applauderer satsingen på kompetanseheving gjennom lengre og oppdaterte utdanningsløp, skriver innleggsforfatterne.

Kunnskap om barnevernets mandat er første steg mot samarbeid for utsatte barn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I innlegget «Skadeskutt barn søker skreddersydd hjelp» i Aftenposten 28. august debatterer psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand forslaget til de nye nasjonale retningslinjene for masterutdanningene i barnevern. Vi reagerer på Tessands forståelse av barnevernets rolle i arbeidet med de mest utsatte barna - som koordinatorer av «ekspertene».

Mener virkelig Tessand at det er en mastergrad i koordinering barnevernet trenger? Vi vil hevde at en slik master ikke vil svare på de utfordringene barnevernet står i. Barnevernstjenestens mandat er mer komplekst enn som så. Første steg mot god tverrfaglig samhandling er kunnskap om kjerneoppgavene til de tjenestene du samarbeider med.

Lovpålagte oppgaver

Det barnevernsfaglige mandatet er omfattende og forankret i lov om barnevernstjenester. Oppgavene spenner fra forebygging, veiledning og undersøkelse til endringsarbeid med barn og familier som lever i en utsatt livssituasjon. Videre innebærer det forvaltning og kritisk tenkning i beslutningsprosesser, samarbeid med andre sektorer og å fatte vedtak om omsorgsovertagelse.

Følgelig trenger barnevernet høy formalkompetanse på rettsanvendelse og på vurdering av risiko og beskyttelse for barns utvikling. Og videre på bruk av forsknings- og praksisbasert kunnskap og evaluering av tiltak - og, ja, kompetanse på samhandling.

Stine Lehmann (t.v.) og Ragnhild Bjørknes.

Tessand skriver: «Tiltakene burde baseres på en skarp analyse av denne familiens behov, ikke på hva som er typisk i familier med omsorgssvikt.» Vi er enige. Og siden dette faller inn under barnevernets lovpålagte oppgaver, må vi sørge for at våre studenter får forskningsbasert undervisning som gir dem spesialkompetanse innen kartlegging av utsatte barns omsorgshistorikk, kontekst og behov, utprøving og evaluering av tiltak, i samhandling med andre sentrale tjenester.

Med de foreslåtte retningslinjene vil koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid være et læringsutbytte for barnevernspedagoger gjennom fem års utdanning.

Les også

Skadeskutt barn søker skreddersydd hjelp

Tessand skriver videre: «Barnevernsmastere skal ha detaljkunnskap om en rekke temaer som andre er eksperter på. I tillegg skal de lære å drive forskningsprosjekter.» Her må vi nyansere.

Detaljert kunnskap er nødvendig, selv på temaer andre er eksperter på. Skreddersydde tiltak for utsatte barn krever en integrert kompetanse fra ulike fagfelt. Og studenter ved masterprogram skal utvikle forskningsarbeid, med masteroppgaven, som kan kvalifisere til ph.d.-programmer. For barnevernsfeltet bidrar dette til at flere tar doktorgrad. Dette er nødvendig for å bygge opp fagfeltet. Økt systematisk kunnskap bidrar til bedre hjelp for barn og familier.

Applauderer satsingen

Vi som driver masterprogram i barnevern, applauderer satsingen på kompetanseheving gjennom lengre og oppdaterte utdanningsløp.

Forslag til retningslinjer for masterprogram er nå på høring. Det trengs innspill som forstår kompleksiteten i barnevernets mandat og nødvendigheten av tverrfaglig samhandling. Slik kan masterutdanningen i barnevern bidra til at ekspertisen kommer de mest utsatte barna til gode.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Utdanning